bester - רק הטובים ביותר

השוואת מחירים טלווזיות

 |  17/3/2013 מספר 1000408 דרגו:

בחודש מרץ 2013 בדקנו עבורכם את החנויות האתרים והרשתות המוכרות טלווזיות בישראל ומצאנו את הזולות ביותר. סקירה מפורטת אודות הדו"ח ושיטת הבחירה תוכלו למצוא מטה. החנויות שקיבלו את הציונים המיטביים מפורטות בדו"ח מטה, כאשר סדר ההופעה אינו מלמד על הציון הכולל שהתקבל. 

המחקר

בחודש מרץ 2013 בדקנו עבורכם את החנויות האתרים והרשתות המוכרות טלווזיות בישראל ומצאנו את הזולות ביותר. סקירה מפורטת אודות הדו"ח ושיטת הבחירה תוכלו למצוא מטה. החנויות שקיבלו את הציונים המיטביים מפורטות בדו"ח מטה, כאשר סדר ההופעה אינו מלמד על הציון הכולל שהתקבל. 


הסתייגויות

מערכת בסטר מדווחת על הממצאים נכון למועד הבדיקה ואינה אחראית בשום דרך לפעילות החנויות

הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס