bester - רק הטובים ביותר

בעלי מלאכה טובים ביותר בתחום האיטום והזיפות*

 |  14/3/2013 מספר 1000406 דרגו:

אנו מחלקים בין שני סוגים של קבלני איטום. החלק הראשון -חברות איטום גדולות שדרוג שלהם נעשה בפרק הקבלנים המובילים באתר זה. החלק השני כולל בתוכו מאות בעלי מקצוע מומחים בתחום האיטום. אין יכולת אמיתית לדרג את האוטמים והמזפתים הטובים ביותר ולכן אנו לא נדרג אותם. ברשימה מטה מופיעים בעלי מקצוע טובים ביותר בתחום האיטום ואנו מאמינים כי תקבלו מהם שרות טוב ועבודה מעולה.

בעלי מלאכה טובים ביותר בתחום האיטום והזיפות*

יש לחלק בין שתי קטגוריות.

קטגוריית הקבלנים הגדולים העוסקים באיטום שדרוג שלהם בוצע בפרק קבלנים.

קטגוריית בעלי מקצוע מומחים וטובים בתחום האיטום, שחלק מהם מפורטים בדו"ח מעלה.


הסתייגויות

מערכת בסטר אינה אחראית לאיכות והוגנות בעל המלאכה.

הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס