bester - רק הטובים ביותר

למה כדאי להזמין בעלי מקצוע באמצעות "בסטר"

 |  15/11/2013 מספר 1000970 דרגו:

כל בעלי המקצוע המופיעים תחת קטגוריית בעלי המקצוע של בסטר הינם המובחרים ביותר מתוך בעלי המקצוע המומלצים על ידי חברת "יצאת גדול", שהיא חברה מובילה בתחום המיון והסינון של בעלי מקצוע על בסיס איכות העבודה והאמינות. הזמנת בעל מקצוע מבסטר מקבלת את רמת השרות הגבוהה ישירות מאת "יצאת גדול"!

למה כדאי להזמין בעלי מקצוע באמצעות "בסטר"

  1. כל בעלי המקצוע המומלצים על ידינו באתר זה הינם בעלי המקצוע המומלצים ביותר על ידי "יצאת גדול"
  2. יצאת גדול הינה חברה מקצועית הבודקת באופן שוטף ובצורה מקצועית את המקצועיות והאמינות של בעלי המקצוע, וזאת על ידי שמאי חיצוני המבצע תקלות יזומות ובוחן את אמינותם ומיקצועיותם של בעלי המקצוע.
  3. יצאת גדול מחייבת את בעלי המקצוע מטעמה לתת אחריות על עבודתם.
  4. יצאת גדול מעניקה יעוץ משפטי ראשוני חינם לכל לקוח שהזמין בעל מלאכה מאתרה או מאתר בסטר, במקרה של בעיות עם בעלי המקצוע שהוזמנו מאתרים אלו.
  5. יצאת גדול מטפלת באופן מהיר ושוטף בתלונות של לקוחות שהזמינו בעלי מקצוע באמצעות אתרה או אתר בסטר.
  6. בסקר לא תלוי שנערך על ידי "מאגר מוחות" בראשות פרופסור יצחק כץ נקבע כי 70% מהאוכלוסיה רוצים לקבל את מדריך "יצאת גדול" לביתם ולמצוא בעלי מקצוע אמינים, ומומלצים מטעמה.
כי שיתוף הפעולה בין "בסטר" ליצאת גדול מביא לך את המיטב של המיטב
מקרב בעלי המקצוע


הסתייגויות

מובהר כי לא בסטר ולא יצאת גדול הינם אחראיות לביצוע העבודה. השרות הניתן ללקוחותנו הינו במסגרת השרות שניתן על ידי "יצאת גדול" בלבד וכפוף להוראותיו

הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס