bester - רק הטובים ביותר

אתרי ההיכרויות והשידוכין המובילים בישראל

 |  19/1/2013 מספר 1000359 דרגו:

אתרי ההכרויות המובילים בישראל מפורטים בדו"ח זה. שיטת הדרוג בוצעה על בסיס היקף הכניסות לאתר שנמדדה על בסיס מספר החיפושים של שם האתר באנגלית בגוגל.

jdate

זהו אחד מאתרי ההכרויות הגדולים והפופולריים ביותר. על פי מדד החיפוש בגוגל האתר הוא בעל התנועה הגדולה ביותר בישראל עם בסביבות 135000 חיפושים בחודש של השם באנגלית.


  אתר 

lovely

אחד מאתרי השידוכי וההכרויות הגדולים בישראל. על פי מדד החיפוש בגוגל יש בסביבות 90,000 חיפושים של שם האתר באנגלית בישראל, דבר שמציב אותו במיקום שני ושלישי יחד עם love me.


cupid

אתר ותיק ומוביל בתחום. על פי המדד המקובל בדו"ח זה הוא מדורג במיקום הרביעי עם 15,000 חיפושים חודשיים.


  אתר 

בדיקה לליד מהיר

אחת שתיים שלוש


love me

אחד מאתרי ההכרויות המובילים בישראל. על פי מדד החיפוש של השם האתר באנגלית מדובר על כ 90000 חיפושים דבר המדרג את האתר יחד עם lovely במיקום השני והשלישי.


  אתר 

singles

על פי דרוג בסטר אתר הכרויות זה מדורג מבחינת היקף החיפושים בגוגל במיקום השישי עם כ 8000 חיפושים.


  אתר 

ilove

על פי שיטת המדידה של דו"ח זה יש לאתר 15000 חיפושים חודשיים דבר הממקם אותו במיקום הרביעי יחד עם CUPID.


  אתר 

בדיקה לליד מהיר

אחת שתיים שלוש


המחקר

לעיל צויינו אתרי ההכרויות המובילים בישראל, תוך ציון הדרוג וכמות החיפושים החודשיים בגוגל של שם המותג.

אנו חייבים לציין כי שיטה זו עשויה שלא להיות מדוייקת, במיוחד שמדובר בחיפושים שבוצעו באנגלית בלבד, ויש לקחת את הדברים בפרופורציה.


הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס