bester - רק הטובים ביותר

האתרים המובילים לפרילנסרים

 |  2/2/2013 מספר 1000374 דרגו:

איתרנו עבורכה את האתרים המובילים והטובים ביותרבתחום הפרילנסרים בישראל

המחקר

בישראל פועלות מספר זירות מרכזיות המקרות בין חברות לפרילנסרים.

הזירה הגדולה והמרכזית היא XPLACE בה רשומים אלפי פרילנסרים.

שיטת העבודה של החברה היא פרסום חינם של עבודות על ידי חברות ותשלומי מנוי מצד הפרילנסרים.

הזירה הבינלאומית ELANCE נכנסה גם היא לאחרונה לישראל. בזירה זו רשומים מעל מליון וחצי פרילנסרים בעולם כולו.

זירה בינלאומית נוספת לפרילנסרים היא ODESAK בה רשומים מעל שני מליון פרילנסרים.


הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס