bester - רק הטובים ביותר

המלונות הטובים ביותר בתל-אביב

The best Hotels in Tel Aviv Israel

 |  12/4/2013 מספר 1000437 דרגו:

תל-אביב משופעת מלונות טובים אולם המלונות הטובים ביותר מפורטים מטה בדו"ח זה.

מלון דן תל-אביב

מלון דן תל אביב הינו אחד ממלונות היוקרה המובילים והטובים ביותר בתל אביב ובישראל.

המלון ממוקם על קו החוף של תל-אביב במיקום המרכזי ביותר מכל מלונות קו החוף של תל-אביב. למלון בריכה פנימית וברכה חיצונית הצופה לים לתיכון, וכמובן כל יתר השרותים המקובלים במלונות יוקרהץ


הירקון 99, תל-אביב 63432   אתר 

מלון הילטון תל-אביב (Hilton Tel Aviv)

מלון הילטון תל-אביב הינו אחד מהמלונות המובילים והטובים ביותר בתל-אביב. המלון ממוקם על חוף הים של תל-אביב במיקום מרכזי.

למלון בריכה חיצונית המשקיפה לים וכל יתר השרותים המקובלים במלונות יוקרה מסוג זה.


גן העצמאות , תל-אביב 63405   אתר 

המחקר

דרוג המלונות הטובים ביותר בוצע על בסיס מחקר מול גורמי תיירות מובילים והיכרות אישית של המלונות בתל-אביב.


הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס