bester - רק הטובים ביותר

דרוג המוסדות האקדמאים המעניקים תואר ראשון בארכיטקטורה ובינוי ערים (אדריכלות).

 |  9/6/2013 מספר 1000569 דרגו:

לימודי ארכיטקטורה או בעברית מכשירים את הסטודנט להיות אדריכל מוסמך. הבאנו בפניכם את הניקוד שניתן על ידי בסטר לפקולטות השונות לאדריכלות.

הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל

הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל - (ארכיטקטורה ובינוי ערים)

הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון מעניקה תארים ראשון שני ושלישי. ניתן ללמוד בפקולטה את המקצועות אדריכלות, אדריכלי נוף, תכנון ערים ואזורים ומעצבי תעשיתיים. בוגרי הפקולטה יהיו בעלי כישורים יצירתיים וטכנולוגיים וכן בעלי מודעות לערכי התרבות, החברה והסביבה. דיקן הפקולטה הינו פרופסור יהודה קלעי.


הצג טלפון   אתר  פרוט הניקוד »
אוניברסיטת תל-אביב

אוניברסיטת תל-אביב - (אדריכלות)

בית הספר לאדריכלות באוניברסיטת תל אביב מעניק תארים ראשון שני ושלישי. בית הספר מעניק לבוגריו בסיס תרבותי רחב, מחשבה עצמאית המבוססת של אחריות סביבתית וחברתית, ידע טכנולוגי וחשיבה ביקרותית. בוגרי בית הספר יוכלו לעסוק כאדריכלים.


הצג טלפון   אתר  פרוט הניקוד »

מעונין שנציג ממוסדות הלימוד יצור איתך קשר?

מלאו את הפרטים מטה ויועצי הלימוד של מוסדות נבחרים יצרו אתכם קשר בהקדם:


אוניברסיטת אריאל

אוניברסיטת אריאל - (ארכיטקטורה)

בית הספר לארכיטקטורה באוניברסיטת אריאל מכשיר את בוגריו לעסוק כאדריכלים ומספק להם תואר B.arc, בוגרי לימודי הארכיטקטורה מוכשרים לעבוד בתכנון ועיצוב הסביבה הפיזית ובנוסף להשתלב בלימודים גבוהים יותר ולעסוק בהוראה ובמחקר אקדמאי. מתכונת הלימודים בבית הספר לארכיטקטורה כוללת לימודי עיצוב, לימודי טכנולוגיה, שעות עבודה בסטודיו ולימודי תאוריה/ היסטוריה. בראש בית הספר עומד פרופסור בני-ראובן לוי.


  אתר  פרוט הניקוד »

המחקר

דרוג המוסדות האקדמאים המעניקים תואר ראשון בארכיטקטורה ובינוי ערים (אדריכלות).


דרוג בפקולטות לאדריכלות ו/או ארכיטקטורה הוא על פי הקריטריונים שוועדת הדרוג שלנו החליטה לכלול בדו"ח, הכל בהתאם לקבוע בדו"ח 1000514 "מפתח דרוג מוסדות הלימוד הטובים ביותר לתואר ראשון" >>>>>>>>>>>


הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס