bester - רק הטובים ביותר

דרוג המוסדות המעניקים תואר ראשון בביולוגיה / מקרוביולוגיה.

 |  9/6/2013 מספר 1000566 דרגו:

תחום לימודי תואר ראשון בביולוגיה, מקרוביולוגיה, ותחומים קשורים הולך ונעשה מבוקש בשנים האחרונות, ביחוד לאור ההצלחות ופריצות הדרך של התעשיה הישראלית. מטה תוכלו להתרשם מהניקוד שניתן על ידי צוות המומחים שלנו עבור כל אחת ממחלקות הביולוגיה והמקרוביולוגיה המעניקות תוארים ראשונים בתחום.

האוניברסיטה העברית בירושלים

האוניברסיטה העברית בירושלים - (ביולוגיה)

החוג לביולוגיה באוניברסיטה העברית מעניק תארים ראשון שני ושלישי. לימודי הביולוגיה יתנו לבוגר התואר כלים להתמודד עם הבעיות המדעיות שצופן העתיד. המכון לביולוגיה מציע מסלולים ייחודים לתואר ראשון כמו המסלול לביולוגיה תעשייתית ומסלול אתגר. בנוסף, ניתן לשלב את לימודי הביולוגיה במסגרת הדו חוגית. ראש החוג הינו פרופסור ניר קרן.


  אתר  פרוט הניקוד »
אוניברסיטת בן גוריון

אוניברסיטת בן גוריון - (מדעי החיים ביולוגיה)

המחלקה למדעי החיים באוניברסיטת בן גוריון מעניקה תארים ראשון שני ושלישי במדעי החיים. בתוכנית הלימודים קיימות מגוון מגמות- מדעי החיים, ביוטכנולוגיה מולוקולרית, אקולוגיה, ביולוגיה וביוטכנולוגיה ימית. מקצועות מדעי החיים השונים מהווים בסיס הכרחי לקידום והצלחה בתחומים רבים.


הצג טלפון   אתר  פרוט הניקוד »

מעונין שנציג ממוסדות הלימוד יצור איתך קשר?

מלאו את הפרטים מטה ויועצי הלימוד של מוסדות נבחרים יצרו אתכם קשר בהקדם:


אוניברסיטת בר אילן

אוניברסיטת בר אילן - (ביוטכנולוגיה)

המגמה ללימודי ביוטכנולוגיה באוניברסיטת בר אילן מעניקה תארים ראשון שני ושלישי. תחום הביוטכנולוגיה משלב בתוכו את מדעי החיים ונושאים מהתחום הטכנולוגי, המשפטי, השיווקי, הכלכלי והניהולי. בוגרי המחלקה מועסקים במגוון גדול של מקומות עבודה ויכולים לפתח ולייצר מוצרים על ידי שימוש בטכנולוגיות חדישות. ראש המגמה הינו פרופסור אורי ניר.


הצג טלפון   אתר  פרוט הניקוד »
אוניברסיטת אריאל

אוניברסיטת אריאל - (ביולוגיה מולקולרית)

המחלקה לביולוגיה מולקולרית באוניברסטית אריאל מעניקה תואר ראשון בביולוגיה מולקולרית ומציעה מסלול נוסף המשלב תואר ראשון במדעי התזונה. המחלקה מעניקה ידע נרחב במדעי יסוד בכימיה ובמדעי המחשב, ייחודה של המחלקה הוא בשעות המעבדה הרבות שבהם הסטודנט מיישם את החומר התאורטי שנלמד. ראש המחלקה הינו פרופסור פנחסוב אלברט.


  אתר  פרוט הניקוד »

מעונין שנציג ממוסדות הלימוד יצור איתך קשר?

מלאו את הפרטים מטה ויועצי הלימוד של מוסדות נבחרים יצרו אתכם קשר בהקדם:


אוניברסיטת תל-אביב

אוניברסיטת תל-אביב - (מיקרוביולוגיה)

התכנית למיקרוביולוגיה במסגרת החוג למדעי החיים באוניברסיטת תל אביב מעניקה תואר שני. הלימודים מאפשרים לסטודנט לרכוש ידע ולבצע מחקר בתחום המקרוביולוגיה וכן להתמודד עם האתגרים הצפויים בתחום זה בעתיד.


הצג טלפון   אתר  פרוט הניקוד »
אוניברסיטת בר אילן

אוניברסיטת בר אילן - (ביוטכנולוגיה)

המגמה ללימודי ביוטכנולוגיה באוניברסיטת בר אילן מעניקה תארים ראשון שני ושלישי. תחום הביוטכנולוגיה משלב בתוכו את מדעי החיים ונושאים מהתחום הטכנולוגי, המשפטי, השיווקי, הכלכלי והניהולי. בוגרי המחלקה מועסקים במגוון גדול של מקומות עבודה ויכולים לפתח ולייצר מוצרים על ידי שימוש בטכנולוגיות חדישות. ראש המגמה הינו פרופסור אורי ניר.


הצג טלפון   אתר  פרוט הניקוד »

מעונין שנציג ממוסדות הלימוד יצור איתך קשר?

מלאו את הפרטים מטה ויועצי הלימוד של מוסדות נבחרים יצרו אתכם קשר בהקדם:


אוניברסיטת חיפה

אוניברסיטת חיפה - (ביולוגיה)

החוג לביולוגיה באוניברסיטת חיפה מעניק תארים ראשון שני ושלישי. החוג מכשיר את הסטודנטים להיות מדענים המצויידים בכלים אינטלקטואלים ומחקריים אשר מסוגלים לנהל מחקר רב תחומי בביולוגיה. בוגרי החוג עשויים להשתלב בחזית המחקר במדעי ובתעשייה. ראש החוג הינה פרופסור שרית לריש.


הצג טלפון   אתר  פרוט הניקוד »
אוניברסיטת בר אילן

אוניברסיטת בר אילן - (ביוטכנולוגיה)

המגמה ללימודי ביוטכנולוגיה באוניברסיטת בר אילן מעניקה תארים ראשון שני ושלישי. תחום הביוטכנולוגיה משלב בתוכו את מדעי החיים ונושאים מהתחום הטכנולוגי, המשפטי, השיווקי, הכלכלי והניהולי. בוגרי המחלקה מועסקים במגוון גדול של מקומות עבודה ויכולים לפתח ולייצר מוצרים על ידי שימוש בטכנולוגיות חדישות. ראש המגמה הינו פרופסור אורי ניר.


הצג טלפון   אתר  פרוט הניקוד »

מעונין שנציג ממוסדות הלימוד יצור איתך קשר?

מלאו את הפרטים מטה ויועצי הלימוד של מוסדות נבחרים יצרו אתכם קשר בהקדם:


אוניברסיטת תל-אביב

אוניברסיטת תל-אביב - (מיקרוביולוגיה)

התכנית למיקרוביולוגיה במסגרת החוג למדעי החיים באוניברסיטת תל אביב מעניקה תואר שני. הלימודים מאפשרים לסטודנט לרכוש ידע ולבצע מחקר בתחום המקרוביולוגיה וכן להתמודד עם האתגרים הצפויים בתחום זה בעתיד.


הצג טלפון   אתר  פרוט הניקוד »
הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל

הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל - (ביולוגיה)

הפקולטה לביולוגיה בטכניון מעניקה תארים ראשון שני ושלישי. הלימודים מעניקים לסטודנט הכרות מעמיקה עם הביולוגיה המולקולרית. ניתן לשלב את לימודי התואר הראשון עם לימודים מהפקולטות כימיה, רפואה, מדעי המחשב והנדסה כימית ובכך לרכוש ידע עשיר ורחב. בוגרי הפקולטה עשויים להשתלב בתחום המחקר, מערכת הבריאות, מערכת החינוך, מערכת הביטחון, פיתוח יישומים, ניהול ועוד.


הצג טלפון   אתר  פרוט הניקוד »
אוניברסיטת תל-אביב

אוניברסיטת תל-אביב - (מיקרוביולוגיה)

התכנית למיקרוביולוגיה במסגרת החוג למדעי החיים באוניברסיטת תל אביב מעניקה תואר שני. הלימודים מאפשרים לסטודנט לרכוש ידע ולבצע מחקר בתחום המקרוביולוגיה וכן להתמודד עם האתגרים הצפויים בתחום זה בעתיד.


הצג טלפון   אתר  פרוט הניקוד »

מעונין שנציג ממוסדות הלימוד יצור איתך קשר?

מלאו את הפרטים מטה ויועצי הלימוד של מוסדות נבחרים יצרו אתכם קשר בהקדם:


המחקר

דרוג המוסדות המעניקים תואר ראשון בביולוגיה / מקרוביולוגיה.

אם עד לפני כמה שנים היה תחום הביולוגיה תחום ללא ביקוש רב, הרי שבשנים האחרונות בעיקר לאור התפתחות הננטכנולגיה, יש נהירה יחסית גדולה לתחום הנ"ל. התחומים המשיקים לביולוגיה ולתחום הבריאות מקיפים מספר מחלקות בעלי שמות שונים. אנו ניקדנו פה רק את המחלקות לביולוגיה ומקרוביולוגיה.

הדרוג נעשה על פי הפרמטרים שוועדת הדרוג של בסטר מצאה לנכון לכלול בדו"ח, כל על פי הקבוע בדו"ח 1000514 "מפתח דרוג מוסדות הלימוד הטובים ביותר לתואר ראשון" >>>>>>>>>>>


הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס