bester - רק הטובים ביותר

דרוג המוסדות האקדמאים המעניקים תואר ראשון בעבודה סוציאלית

 |  12/6/2013 מספר 1000596 דרגו:

תואר ראשון בעבודה סוציאלית - בוגרי תואר ראשון בעבודה סוציאלית יכולים מיד עם סיום הלימודים וקבלת התעודה להתחיל לעבוד. תוכנית הלימוד של תואר ראשון בעבודה סוציאלית מעניקה לא רק ידע רחב אלא מספקת לכם את הכלים לבניית קריירה מעניינת. לפניכם מוסדות הלימוד בארץ בהם ניתן ללמוד תואר ראשון בעבודה סוציאלית, כאן, תוכלו למצוא את כל מה שצריך לדעת על תוכניות הלימוד השונות ואפשרויות התעסוקה. 

האוניברסיטה העברית בירושלים

האוניברסיטה העברית בירושלים - (עבודה סוציאלית)

בית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית מעניק תארים ראשון שני ושלישי. בית הספר מכשיר אנשי מקצוע מובילים המקדמים צדק חברתי ושואפים להעניק לאדם העומד מולם רווחה אישית וחברתית. בוגרי התואר עשויים לעסוק במקצוע העובד הסוציאלי וכן להמשיך לתארים מתקדמים ולעסוק במחקר. דיקן בית הספר הינו פרופסור ג'וני גל.


  אתר  פרוט הניקוד »
אוניברסיטת אריאל

אוניברסיטת אריאל - (עבודה סוציאלית)

בית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת אריאל מעניק תארים ראשון ושני בתחום העבודה הסוציאלית. לימודי התואר הראשון מתמקדים בשני מסלולים- מסלול פרט ומשפחה ומסלול קהילה. הלימודים כוללים חלק תאורטי וחלק מעשי. בוגרי בית הספר יקבלו רשיון לעסוק כעובדים סוציאליים. ראש בית הספר הינו פרופסור אלעזר לשם.


  אתר  פרוט הניקוד »

מעונין שנציג ממוסדות הלימוד יצור איתך קשר?

מלאו את הפרטים מטה ויועצי הלימוד של מוסדות נבחרים יצרו אתכם קשר בהקדם:


אוניברסיטת חיפה

אוניברסיטת חיפה - (עבודה סוציאלית)

בית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה מעניק תארים ראשון שני ושלישי. מייד עם תום הלימודים בוגרי בית הספר יכולים לעסוק כעובדים סוציאלים בתחומי הלשכות החברתיות, פנמיות, מוסדות בריאות, מוסדות שיקום, מרכזים קהילתיים ועוד. ראש בית הספר הינו פרופסור פייסל עזאיזה.


הצג טלפון   אתר  פרוט הניקוד »

מעונין שנציג ממוסדות הלימוד יצור איתך קשר?

מלאו את הפרטים מטה ויועצי הלימוד של מוסדות נבחרים יצרו אתכם קשר בהקדם:


אוניברסיטת בר אילן

אוניברסיטת בר אילן - (עבודה סוציאלית)

בית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בר אילן מעניק תארים ראשון שני ושלישי. בית הספר משלב ערכי מוסר יהודיים ואוניברסליים עם שיטות מתקדמות וידע מחקרי. בבית הספר ישנה תוכנית להסבה מקצועית. בוגרי בית הספר יוכלו להשתלב כעובדים סוציאליים בשוק העבודה, במוסדות ציבוריים ופרטיים ובאקדמיה. ראש בית הספר הינה פרופסור רחל דקל.


הצג טלפון   אתר  פרוט הניקוד »
אוניברסיטת בן גוריון

אוניברסיטת בן גוריון - (עבודה סוציאלית)

המחלקה לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בן גוריון מעניקה תארים ראשון שני ושלישי. הסטודנטים לומדים ידע ומיומנויות בעבורה רגישת תרבות ומעורבים בחיי הקהילה. לאחר סיום לימודיהם יוכלו בוגרי התואר להשתלב כעובדים סוציאלים במסגרות הפרטיות והציבוריות. ראש המחלקה הינה פרופסור מירסקי יוליה.


הצג טלפון   אתר  פרוט הניקוד »

מעונין שנציג ממוסדות הלימוד יצור איתך קשר?

מלאו את הפרטים מטה ויועצי הלימוד של מוסדות נבחרים יצרו אתכם קשר בהקדם:


אוניברסיטת תל-אביב

אוניברסיטת תל-אביב - (עבודה סוציאלית)

בית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב מעניק תארים ראשון שני ושלישי. לימודי התואר הראשון הם בסיס לקבלת הרשיון לעסוק כעובד סוציאלי. בוגרי בית הספר עשויים לעבוד כעובדים סוציאליים בארגוני רווחה שונים בסקטור הממשלתי או הפרטי. במסגרת הלימודים הסטודנט נחפש למושגי יסוד המדעי הרוח והחברה ורוכש הבנה על תהליך התפתחות האדם ומשפחתו. הלימודים כוללים שיעורים עיוניים ועבודה מעשית. ראש בית הספר הינה פרופסור בלהה דודזון ערד.


הצג טלפון   אתר  פרוט הניקוד »

המחקר

דרוג המוסדות האקדמאים המעניקים תואר ראשון בעבודה סוציאלית

עבודה סוציאלית - לימודים לקראת תואר ראשון


הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס