bester - רק הטובים ביותר

דרוג המוסדות המעניקים תואר ראשון באלקטרואופטיקה*

 |  9/6/2013 מספר 1000575 דרגו:

לימודי אלקטרואופטיה הינם שילוב בין אלקטרוניקה מחשבים ואופטיקה, ולהלן ניקוד המחלקות המלמדות תואר ראשון בתחום זה בישראל\

המחקר

דרוג המוסדות המעניקים תואר ראשון באלקטרואופטיקה*

אלקטרואופטיקה הינו תחום המשלב אופטיקה ואלקטרוניקה. הלימודים מכשירים את הלומד להיות החזית הטכנולוגיה בתחומי הצילום, הטילים, אמצעי ראיית לילה וכד'


הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס