bester - רק הטובים ביותר

דרוג המסדות האקדמאים המעניקים תואר ראשון בפסיכולוגיה

 |  13/6/2013 מספר 1000604 דרגו:

תואר ראשון בפסיכולוגיה - האדם ומחשבתו הינו אחד מן התחומים המרתקים ביותר. בואו לבדוק היכן תוכלו ללמוד לקראת תואר ראשון בפסיכולוגיה, מהם תחומי ההתמחות ואילו אפשרויות תעסוקה עומדות בפני מסיימי התואר. כאן, תוכלו למצוא את כל מוסדות הלימוד האקדמיים בהם ניתן ללמוד תואר ראשון בפסיכולוגיה, אתם מוזמנים להכיר אותם מקרוב. 

אוניברסיטת תל-אביב

אוניברסיטת תל-אביב - (פסיכולוגיה)

בית הספר למדעי הפסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב מעניק תארים ראשון שני ושלישי. יעדי בית הספר הם יצירת ידע בפסיכולוכיה, הפצת הידע והפיכת הידע ליישומי. ישנם יעדי על של חינוך לחשיבה, לאתיקה ולמצויינות. לימודי התואר שני נעשים במגמות התחמות נפרדות- פסיכולוגיה קלינית של המבוגר, פסיכולוגיה קלינית של הילד, פסיכולוגיה חברתית, פסיכולוגיה קוגנטיבית, פסיכוביולוגיה ומדעי המח התנהגות וקוגניציה. ראש בית הספר הינו פרופסור יאיר בר- חיים.


הצג טלפון   אתר  פרוט הניקוד »
האוניברסיטה העברית בירושלים

האוניברסיטה העברית בירושלים - (פסיכולוגיה)

המחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית מעניקה תארים ראשון שני ושלישי. הלימודים מציגים בפני הסטודנט את שאלות היסוד של תחום הפסיכולוגיה ומקנים מושגים שונים הקשורים לתחום. בנוסף, נלמדים מכשירים מדעיים וישומיה השונים של הפסיכולוגיה. התמחות האחד מתחומי המקצוע בפסיכולוגיה ניתנת רק לאחר סיום התואר השני. ראש החוג הינו פרופסור ליאון י. דעואל.


  אתר  פרוט הניקוד »

מעונין שנציג ממוסדות הלימוד יצור איתך קשר?

מלאו את הפרטים מטה ויועצי הלימוד של מוסדות נבחרים יצרו אתכם קשר בהקדם:


אוניברסיטת אריאל

אוניברסיטת אריאל - (פסיכולוגיה)

החוג לפסיכולוגיה באוניברסיטת אריאל מציג בפני הסטודנטים שאלות יסוד בפסיכולוגיה ומושגים בסיסיים בתחומיה השונים. ניתן לשלב את הלימודים במחלקה עם מגוון מחלקות שונות במסגרת המסלול הדו חוגי, ראש החוג הינו ד"ר בראב יורם.


  אתר  פרוט הניקוד »

מעונין שנציג ממוסדות הלימוד יצור איתך קשר?

מלאו את הפרטים מטה ויועצי הלימוד של מוסדות נבחרים יצרו אתכם קשר בהקדם:


אוניברסיטת חיפה

אוניברסיטת חיפה - (פסיכולוגיה)

החוג לפסיכולוגיה באוניברסיטת חיפה מעניק תארים ראשון שני ושלישי. תכנית הלימודים מתמקדת בקידום המחקר המדעי בתחומי הפסיכולוגיה השונים ובהענקת הכשרה טיפולית וייעוצית ברמה גבוהה. לימודי התואר השני מתקיימים במגמות הבאות- פסיכולוגיה קליניץ, פסיכולוגיה קלינית חינוכית, פסיכולוגיה קלינית במסלול נוירופסיכולוגיה, פסיכולוגיה תעסוקתית ארגונית, פסיכולוגיה התפחותית, פסיכולוגיה קוגנטיבית וגורמי אנוש, פסיכוביולוגיה, פסיכולוגיה חברתית ומסלול מחקרי בנוירוקוגניציה. ראש החוג הינו פרופסור מורי גולדשמיט.


הצג טלפון   אתר  פרוט הניקוד »

מעונין שנציג ממוסדות הלימוד יצור איתך קשר?

מלאו את הפרטים מטה ויועצי הלימוד של מוסדות נבחרים יצרו אתכם קשר בהקדם:


אוניברסיטת בר אילן

אוניברסיטת בר אילן - (פסיכולוגיה)

המחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בר אילן מעניקה תארים ראשון שני ושלישי. המחלקה מעניקה שילוב של הכשרה תאורטית ומעשית. במחלקה ישנם לימודים לתארים מתקדמים במגמות התמחות שונות- קלינית, קלינית ילד, שיקומית קליני, חברתית ארגונית וקוגניציה, רגש ומח. ראש המחלקה הינו פרופסור מני קוסלובסקי.


הצג טלפון   אתר  פרוט הניקוד »

מעונין שנציג ממוסדות הלימוד יצור איתך קשר?

מלאו את הפרטים מטה ויועצי הלימוד של מוסדות נבחרים יצרו אתכם קשר בהקדם:


מעונין שנציג ממוסדות הלימוד יצור איתך קשר?

מלאו את הפרטים מטה ויועצי הלימוד של מוסדות נבחרים יצרו אתכם קשר בהקדם:


אוניברסיטת בן גוריון

אוניברסיטת בן גוריון - (פסיכולוגיה)

המחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בן גוריון מעניקה תארים ראשון שני ושלישי. המחלקה מאמינה במודל שבו המטפל הוא גם מדען ולכן המומחים בפסיכולוגיה מבססים את נסיונם המקצועי על עקרונות מדעיים. הלימודים לתארים מתקדמים מתקיימים בשלוש מגמות- פסיכולוגיה קלינית ונוירופסיכולוגיה, מגמת קוגניציה ומח והמגמה לפסיכולוגיה חברתית. ראש המחלקה הינו פרופסור דיימונד גארי.


הצג טלפון   אתר  פרוט הניקוד »

המחקר

דרוג המסדות האקדמאים המעניקים תואר ראשון בפסיכולוגיה

פסיכולוגיה - מה שחשוב בתואר ראשון בפסיכולוגיה זה בעיקר הציון על מנת להתקבל לתואר שני בפסיכולוגיה


הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס