bester - רק הטובים ביותר

דרוג המוסדות האקדמאים המעניקים תואר ראשון בסיעוד (אחיות).

 |  12/6/2013 מספר 1000581 דרגו:

לימודי סיעוד לתואר ראשון נמשכים 4 שנים ולאחר מכן על הסטודנטים לעבור בחינה של משרד הבריאות. אם בעבר היה ניתן ללמוד אחות מוסמכת רק באוניברסיטאות הרי שכיום יש גם מכללות שמלמדות את התחום. הניקוד לכל מוסד מפורט מטה בדו"ח זה.

אוניברסיטת תל-אביב

אוניברסיטת תל-אביב - (סיעוד)

החוג לסיעוד באוניברסיטת תל אביב מעניק תארים ראשון ושני. מטרת החוג הינה להעניק לאחיות בסיס רחב בסיעוד, מדעי החברה ורפואה ונסיון קליני מקיף. החוג שם דגש על המחקר ועל עידוד סטודנטים להמשיך ללימודים מתקדמים. בוגרי החוג שיעברו את מבחן משרד הבריאות יוכלו לעסוק במקצוע הסיעוד בישראל. ראש החוג הינה פרופסור צביה בר נוי.


הצג טלפון   אתר  פרוט הניקוד »

מעונין שנציג ממוסדות הלימוד יצור איתך קשר?

מלאו את הפרטים מטה ויועצי הלימוד של מוסדות נבחרים יצרו אתכם קשר בהקדם:


מעונין שנציג ממוסדות הלימוד יצור איתך קשר?

מלאו את הפרטים מטה ויועצי הלימוד של מוסדות נבחרים יצרו אתכם קשר בהקדם:


האוניברסיטה העברית בירושלים

האוניברסיטה העברית בירושלים - (סיעוד)

בית הספר לסיעוד באוניברסיטה העברית מעניק תארים ראשון ושני. בוגרי בית הספר מקבלים תעודת הסמכה בסיעוד לאחר עמידה בבחינה הממשלתית של משרד הבריאות. בית הספר מכשיר אחים ואחיות בעלי בסיס אקדמי רחב, בעלי גישה מדעית והומאנית המיישמת את עקרונות הסיעוד. ראש בית הספר הינה ד"ר מירי רום.


  אתר  פרוט הניקוד »
אוניברסיטת בן גוריון

אוניברסיטת בן גוריון - (סיעוד)

המחלקה לסיעוד באוניברסיטת בן גוריון מעניקה תואר ראשון בסיעוד. השקפת העולם של המחלקה היא קידום איכות הטיפול לכל אדם באמצעות הכשרה המסובבת על גישה הוליסטית, פיתוח יכולת שיפוט קליני, עדכון ידע ומחקר. הלימודים משלבים שיעורים עיוניים והתנסויות קליניות בבתי החולים ובמערך האמבולטורי בקהילה. ראש המחלקה הינה ד"ר פנינה רומם.


הצג טלפון   אתר  פרוט הניקוד »
אוניברסיטת חיפה

אוניברסיטת חיפה - (סיעוד)

החוג לסיעוד באוניברסיטת חיפה מעניק תארים ראשון שני ושלישי בסיעוד. תכנית הלימודה מלמדת את הסטודנט לחשיבה ביקורתית, ראייה רב תחומית, ויצירתיות לשם הכשרתו להתמודד עם אתגרי מערכת הבריאות. בוגרי החוג שיעברו את מבחני לשכת הבריאות יוכלו לעבוד כאחים ואחיות במוסדות הבריאות בישראל. ראש החוג הינה ד"ר דגן אפרת


הצג טלפון   אתר  פרוט הניקוד »

מעונין שנציג ממוסדות הלימוד יצור איתך קשר?

מלאו את הפרטים מטה ויועצי הלימוד של מוסדות נבחרים יצרו אתכם קשר בהקדם:


המחקר

דרוג המוסדות האקדמאים המעניקים תואר ראשון בסיעוד (אחיות).

לימודי סיעוד מכשירים את הסטודנט לעבוד במקצוע האחיות בסנרות הבריאות בישראל, החל מבתי חולים ועד למרפאות יום.

אחיות אקדמאיות ואחים אקדמאים משתלבים היום בקשת נרחבה של מקצועות בתחום הרפואה וככל שלמדת במוסד טוב יותר כך סיכוייך לקבל משרה נחשבת עולים.

הדרוג בוצע על פי הקריטריונים  שבסטר מצאה לנכון , כל על פי הקבוע בדו"ח 1000514 "מפתח דרוג מוסדות הלימוד הטובים ביותר לתואר ראשון" >>>>>>>>>>>


הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס