bester - רק הטובים ביותר

דרוג המוסדות האקדמאים המובילים בתחום מדעי החברה*

 |  9/6/2013 מספר 1000532 דרגו:

מדעי החברה הינם קבוצת מקצועות העוסקת בחקר החברה האנושית. בדו"ח זה נוקדו מוסדות אשר מעניקות תואר כללי בתחום מדעי החברה - "תואר משולב", ואין בו בכדי להגדיר מקצועות פרטניים כגון כלכלה, קרימנולוגיה, פסיכולוגיה ועוד, שהינם חלק אינטגראלי ממדעי החברה.

אוניברסיטת בר אילן

אוניברסיטת בר אילן - (מדעי החברה)

הפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת בר אילן מעניקה תארים ראשון שני ושלישי במגוון מחלקות- גאוגרפיה, כלכלה, מדעי המדינה, פסיכולוגיה, סוציולוגיה, קרימינולוגיה, ובעלת שלושה בתי ספר- מנהל עסקים, עבודה סוציאלית וחינוך. דיקנית הפקולטה הינה פרופסור זמירה מברך וראש מנהל הפקולטה הינו מר שמואל עמרני.


הצג טלפון   אתר  פרוט הניקוד »

מעונין שנציג ממוסדות הלימוד יצור איתך קשר?

מלאו את הפרטים מטה ויועצי הלימוד של מוסדות נבחרים יצרו אתכם קשר בהקדם:


המחקר

דרוג המוסדות האקדמאים המובילים בתחום מדעי החברה*

לימודים לקראת תואר משולב במדעי החברה הינם לימודים כוללים הנוגעים באופן כללי ולא כל כך מעמיק בכל תחומי מדעי החברה. תחום מדעי החברה עוסק בחק החברה האנושית ומקיף תחומי לימוד רבים כגון: כלכלה, קרימינולויגה, סוציולוגיה, עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, יחסים בינלאומיים ועוד.

הלימודים לקראת תואר ראשון במדעי החברה מעניקים השכלה כללית במגוון תחומים אך לא נותנים הכשרה מקצועית כלשהיא.

אם חשקה נפשכם בתואר ראשון עם לימודים מעניינים ולא כל כך חשוב לכם להתמחות בתחום ספיציפי - תואר במדעי החברה יכול להיות אופציה מעניינת מאוד עבורכם.


הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס