bester - רק הטובים ביותר

דרוג המוסדות האקדמאים המעניקים תואר ראשון בתקשורת.

 |  13/6/2013 מספר 1000619 דרגו:

לימודי תואר ראשון בתקשורת עולים ופורחים להם בשנים האחרונות ככל שתחום התקשורת עולה פורח ומתגבר. אנו ניקדנו עבורכם את המוסדות השונים המעניקים תואר ראשון בתקשורת.

אוניברסיטת תל-אביב

אוניברסיטת תל-אביב - (תקשורת)

החוג לתקשורת באוניברסיטת תל אביב מעניק תארים ראשון שני ושלישי. הלימודים בחוג מקנים לסטודנט ידע במגוון תחומי התקשורת ובנוסף כלים להבנה ולניתוח ביקורתי של תופעות ותהליכים שונים המתרחשים בתקשורת. ללימודי התקשורת השלכות להבנה והשפעה על תהליכים חברתיים שונים והם חשובים לכל עיסוק עתידי. ראש החוג הינו ד"ר דניאל דור.


הצג טלפון   אתר  פרוט הניקוד »

מעונין שנציג ממוסדות הלימוד יצור איתך קשר?

מלאו את הפרטים מטה ויועצי הלימוד של מוסדות נבחרים יצרו אתכם קשר בהקדם:


אוניברסיטת חיפה

אוניברסיטת חיפה - (תקשורת)

החוג לתקשורת באוניברסיטת חיפה מעניק תארים ראשון שני ושלישי. החוג חוקר את המשמעות ואת ההשפעות של התקשורת בעידן בו אנו חיים כיום ומקנה לסטודנט כלים ביקורתיים ומעשיים שבאמצעותם יוכל לפעול בעולם התקשורת. ראש החוג הינה ד"ר רבקה ריב"ק.


הצג טלפון   אתר  פרוט הניקוד »

מעונין שנציג ממוסדות הלימוד יצור איתך קשר?

מלאו את הפרטים מטה ויועצי הלימוד של מוסדות נבחרים יצרו אתכם קשר בהקדם:


הקריה האקדמית אונו - (פרסום ותקשורת שיווקית*)

הקריה האקדמית אונו היא מוסד המוכר על ידי המל"ג, ומתמקד בלימודי תואר ראשון במשפטים, מנהל עסקים, ומקצועות הבריאות, ותואר שני במנהל עסקים.


צה"ל 104, קרית אונו 55000   אתר