bester - רק הטובים ביותר

דרוג המחלקות המעניקות תואר ראשון באנטרופולוגיה*

 |  9/6/2013 מספר 1000573 דרגו:

לימודי אנתרופולוגיה  עוסקים בחקר האדם. האנטרופולוגיה עוסקת בחקר האדם בכל התקופות בכל הזמנים ובכל צורות החיים. להלן הניקוד שניתן על ידינו לפקולטות השונות המלמדות את התחום בישראל\

אוניברסיטת בר אילן

אוניברסיטת בר אילן - (אנטרופולוגיה)

המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסית בר אילן מעניקה תארים ראשון שני ושלישי. הלימודים מקנים לבוגר כלים שיאפשרו לו להבין להכיר ולחקור תופעות חברתיות מורכבות. ראש המחלקה הינו פרופסור אפריים תבורי וסגנית ראש המחלקה הינה ד"ר שירה עופר.


הצג טלפון   אתר  פרוט הניקוד »
אוניברסיטת חיפה

אוניברסיטת חיפה - (אנתרופולוגיה)

החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת חיפה מעניק תארים ראשון שני ושלישי. הלימודים מקנים לסטודנט ידע על יחסים ותהליכים חברתיים ועל האופן בו הם באים לידי ביטוי במבנים ובמוסדות ועל ההשפעה שיש להם על ההתנהגות האנושית. ניתן לשלב את הלימודים במסגרת הדו חוגית. מכיוון שהעיסוק המקצועי בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה מותנה בלימודים מתקדמים, לימודי התואר הראשון משמשים כבסיס לתארים המתקדמים. ראש החוג הינו פרופסור מאיר יעיש.


הצג טלפון   אתר  פרוט הניקוד »
אוניברסיטת תל-אביב

אוניברסיטת תל-אביב - (אנתרופולוגיה)

החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב מעניק תארים ראשון שני ושלישי. החוג שם דגש על מחקר מדעי ברמה גבוהה, המחקר האנתרופולוגי בחוג נשען על שיטות אתנוגרפיות. לימודי התואר הראשון מקנים הכרות מעמיקה עם תחומי המחקר וההגות בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה. ראש החוג הינו פרופסור ניסים מזרחי.


הצג טלפון   אתר  פרוט הניקוד »

מעונין שנציג ממוסדות הלימוד יצור איתך קשר?

מלאו את הפרטים מטה ויועצי הלימוד של מוסדות נבחרים יצרו אתכם קשר בהקדם:


אוניברסיטת בן גוריון

אוניברסיטת בן גוריון - (אנטרפולוגיה)

המחלקה לסוציולוגיה ואנטרופולוגיה באוניברסיטת בן גוריון מעניקה תארים ראשון שני ושלישי, הלימודים מקנים לסטודנט ידע רחב וכלים לניתוח מדעי וביקורתי של התרבות והחברה, נלמדים תהליכים המעצבים את החברה והתרבות הייחודיים להוויה הישראלית. המחלקה מעודדת את הסטודנטים לבצע מחקרים המנתחים את ההסטוריה בפן החברתי תרבותי.


הצג טלפון   אתר  פרוט הניקוד »

מעונין שנציג ממוסדות הלימוד יצור איתך קשר?

מלאו את הפרטים מטה ויועצי הלימוד של מוסדות נבחרים יצרו אתכם קשר בהקדם:


המחקר

דרוג המחלקות המעניקות תואר ראשון באנטרופולוגיה*

לימודי אנטרפולוגיה, כמו לימודים כללים לתואר ראשון אינם באים ללמד מקצוע מעשי אלא מקנים לסטודנט ידע נרחב בהתנהגיות בני האגם, ידע כללי ומעניין שעשוי לחזק את ההבנה הכללית של ההתנהגות האנושי.

הדרוג נעשה על פי הפרמטרים שוועדת הדרוג של בסטר מצאה לנכון לכלול בדו"ח, כל על פי הקבוע בדו"ח 1000514 "מפתח דרוג מוסדות הלימוד הטובים ביותר לתואר ראשון" >>>>>>>>>>>


הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס