bester - רק הטובים ביותר

דרוג המוסדות האקדמאים המובילים בתחום לימודי הגאוגרפיה ו/או הגאולוגיה

 |  9/6/2013 מספר 1000564 דרגו:

תואר ראשון בלימודי גאוגרפיה/ גאולוגיה
השילוב בין השפעת הגורם האנושי לבין השפעת הגורם הטבעי הינו גאוגרפיה, אחד מתחומי הלימוד המסקרנים ביותר. כאן, תוכלו למצוא את כל מוסדות הלימוד בארץ בהם ניתן ללמוד לקראת תואר ראשון בלימודי גאוגרפיה וגאולוגיה, להכיר מקרוב את תוכניות הלימודים השונות, לבדוק אודות הקורסים והמרצים, לבחון את תנאי הקבלה ואפילו לגלות על אפשרויות התעסוקה עם סיום הלימודים.

האוניברסיטה העברית בירושלים

האוניברסיטה העברית בירושלים - (לימודי הסביבה)

החוג למדעי הסביבה באוניברסיטה העברית מעניר תארים ראשון שני ושלישי. הלימודים בחוג מאפשרים התבוננות בהליכים המעצבים את הסביבה בה אנו חיים וביחסי הגומלין בין הסביבה לאדם. בוגרי החוג עשויים לעסוק ברשות שמורות הטבע והגנים, במשרדי ממשלה, ברשות המים, במחקר ובארגונים ירוקים. ראש התכנית הינו ד"ר אלון אנגרט.


  אתר  פרוט הניקוד »
אוניברסיטת בן גוריון

אוניברסיטת בן גוריון - (גיאולוגיה)

המחלקה למדעי הגאולוגיה והסביבה באוניברסיטת בן גוריון מעניקה תארים ראשון שני ושלישי בגאולוגיה. הלימודים מקנים לבוגר הבנה מעמיקה של כדור הארץ והתהליכים המתרחשים בתוכו ועל פניו. בוגרי המחלקה עשויים לפתח מערכות ידע ולהשתתף בפיתוח התשתית המדעית והטכנולוגית של מדינת ישראל ומתן יעוץ מקצועי לגופים שונים בתחום מדעי הגאולוגיה והסביבה. ראש המחלקה הינו פרופסור יוסף חודרה חצור


הצג טלפון   אתר  פרוט הניקוד »
אוניברסיטת תל-אביב

אוניברסיטת תל-אביב - (לימודי הסביבה)

בית הספר ללימודי הסביבה באוניברסיטת תל אביב מעניק תארים ראשון שני ושלישי. בית הספר הינו הראשון בארץ שהעניק במה רחבה ללימודי הסביבה. בית הספר חוקר את נושאי מדעי הסביבה השונים כגון אקולוגיה, אקו פילוסופיה, אקולוגיה תעשייתית ואתיקה סביבתית. ראש בית הספר הינו פרופסור דני רבינוביץ.


הצג טלפון   אתר  פרוט הניקוד »

מעונין שנציג ממוסדות הלימוד יצור איתך קשר?

מלאו את הפרטים מטה ויועצי הלימוד של מוסדות נבחרים יצרו אתכם קשר בהקדם:


האוניברסיטה העברית בירושלים

האוניברסיטה העברית בירושלים - (לימודי הסביבה)

החוג למדעי הסביבה באוניברסיטה העברית מעניר תארים ראשון שני ושלישי. הלימודים בחוג מאפשרים התבוננות בהליכים המעצבים את הסביבה בה אנו חיים וביחסי הגומלין בין הסביבה לאדם. בוגרי החוג עשויים לעסוק ברשות שמורות הטבע והגנים, במשרדי ממשלה, ברשות המים, במחקר ובארגונים ירוקים. ראש התכנית הינו ד"ר אלון אנגרט.


  אתר  פרוט הניקוד »
אוניברסיטת בן גוריון

אוניברסיטת בן גוריון - (גיאולוגיה)

המחלקה למדעי הגאולוגיה והסביבה באוניברסיטת בן גוריון מעניקה תארים ראשון שני ושלישי בגאולוגיה. הלימודים מקנים לבוגר הבנה מעמיקה של כדור הארץ והתהליכים המתרחשים בתוכו ועל פניו. בוגרי המחלקה עשויים לפתח מערכות ידע ולהשתתף בפיתוח התשתית המדעית והטכנולוגית של מדינת ישראל ומתן יעוץ מקצועי לגופים שונים בתחום מדעי הגאולוגיה והסביבה. ראש המחלקה הינו פרופסור יוסף חודרה חצור


הצג טלפון   אתר  פרוט הניקוד »
אוניברסיטת חיפה

אוניברסיטת חיפה - (גאוגרפיה)

החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה באוניברסיטת חיפה מעניק תארים ראשון שני ושלישי. הלימודים כוללים שיעורים עיוניים וסיורים בשטח לצורך עשית מחקר שדה. החוג מטפח את הקשר בין מחקר והוראה של תחומי הגאוגרפיה הפיזית, הגאוגרפיה של האדם ונושאים הקשורים בסביבה. ראש החוג הינה ד"ר לאה ויטנברג.


הצג טלפון   אתר  פרוט הניקוד »

מעונין שנציג ממוסדות הלימוד יצור איתך קשר?

מלאו את הפרטים מטה ויועצי הלימוד של מוסדות נבחרים יצרו אתכם קשר בהקדם:


האוניברסיטה העברית בירושלים

האוניברסיטה העברית בירושלים - (לימודי הסביבה)

החוג למדעי הסביבה באוניברסיטה העברית מעניר תארים ראשון שני ושלישי. הלימודים בחוג מאפשרים התבוננות בהליכים המעצבים את הסביבה בה אנו חיים וביחסי הגומלין בין הסביבה לאדם. בוגרי החוג עשויים לעסוק ברשות שמורות הטבע והגנים, במשרדי ממשלה, ברשות המים, במחקר ובארגונים ירוקים. ראש התכנית הינו ד"ר אלון אנגרט.


  אתר  פרוט הניקוד »
אוניברסיטת תל-אביב

אוניברסיטת תל-אביב - (לימודי הסביבה)

בית הספר ללימודי הסביבה באוניברסיטת תל אביב מעניק תארים ראשון שני ושלישי. בית הספר הינו הראשון בארץ שהעניק במה רחבה ללימודי הסביבה. בית הספר חוקר את נושאי מדעי הסביבה השונים כגון אקולוגיה, אקו פילוסופיה, אקולוגיה תעשייתית ואתיקה סביבתית. ראש בית הספר הינו פרופסור דני רבינוביץ.


הצג טלפון   אתר  פרוט הניקוד »

מעונין שנציג ממוסדות הלימוד יצור איתך קשר?

מלאו את הפרטים מטה ויועצי הלימוד של מוסדות נבחרים יצרו אתכם קשר בהקדם:


אוניברסיטת בר אילן

אוניברסיטת בר אילן - (גאוגרפיה)

המחלקה לגאוגרפיה וסביבה באוניברסיטת בר אילן מעניקה תארים ראשון שני ושלישי, ניתן לשלב את הלימודים עם תעודת הוראה. הלימודים עוסקים בתהליכים טבעיים ואנתרופוגניים ויחסי הגומלין בינהם במרחב ובזמן. ראש המחלקה הינה פרופסור עמית- כהן עירית.


הצג טלפון   אתר  פרוט הניקוד »
האוניברסיטה העברית בירושלים

האוניברסיטה העברית בירושלים - (לימודי הסביבה)

החוג למדעי הסביבה באוניברסיטה העברית מעניר תארים ראשון שני ושלישי. הלימודים בחוג מאפשרים התבוננות בהליכים המעצבים את הסביבה בה אנו חיים וביחסי הגומלין בין הסביבה לאדם. בוגרי החוג עשויים לעסוק ברשות שמורות הטבע והגנים, במשרדי ממשלה, ברשות המים, במחקר ובארגונים ירוקים. ראש התכנית הינו ד"ר אלון אנגרט.


  אתר  פרוט הניקוד »

מעונין שנציג ממוסדות הלימוד יצור איתך קשר?

מלאו את הפרטים מטה ויועצי הלימוד של מוסדות נבחרים יצרו אתכם קשר בהקדם:


אוניברסיטת תל-אביב

אוניברסיטת תל-אביב - (לימודי הסביבה)

בית הספר ללימודי הסביבה באוניברסיטת תל אביב מעניק תארים ראשון שני ושלישי. בית הספר הינו הראשון בארץ שהעניק במה רחבה ללימודי הסביבה. בית הספר חוקר את נושאי מדעי הסביבה השונים כגון אקולוגיה, אקו פילוסופיה, אקולוגיה תעשייתית ואתיקה סביבתית. ראש בית הספר הינו פרופסור דני רבינוביץ.


הצג טלפון   אתר  פרוט הניקוד »

המחקר

דרוג המוסדות האקדמאים המובילים בתחום לימודי הגאוגרפיה ו/או הגאולוגיה

גאוגרפיה/ גאולוגיה


הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס