bester - רק הטובים ביותר

דרוג המוסדות המובילים ללימוד תואר ראשון בהפרעות בתקשורת

 |  9/6/2013 מספר 1000541 דרגו:

תואר ראשון בהפרעות בתקשורת - מה בדיוק לומדים במהלך לימודי תואר ראשון בהפרעות בתקשורת? מהם תחומי ההתמחות ומהן אפשרויות התעסוקה עם סיום הלימודים? לפניכם כל מוסדות הלימוד בישראל בהם ניתן ללמוד תואר ראשון בהפרעות בתקשורת. אתם מוזמנים לקבל את כל המידע אודות תנאי הקבלה, דרישות הסף, משך הלימודים, תוכניות הלימודים, ההתמחויות השונות ואפילו את אפשרויות התעסוקה עם סיום הלימודים. 

אוניברסיטת אריאל

אוניברסיטת אריאל - (הפרעות בתקשורת)

המחלקה להפרעות בתקשורת באוניברסיטת אריאל מעניקה תואר ראשון בקלינאות תקשורת. התוכנית כוללת לימודים תאורטיים והתנסות קלינית בשטח הטיפולי. בוגרי התואר יוכלו לפעול במגוון מסגרות במערכת החינוך, הבריאות והרווחה ובכן בקליניקות פרטיות. ראש המחלקה הינה פרופסור בן יצחק אסתר.


  אתר  פרוט הניקוד »

הקריה האקדמית אונו - (הפרעות בתקשורת)

הקריה האקדמית אונו היא מוסד המוכר על ידי המל"ג, ומתמקד בלימודי תואר ראשון במשפטים, מנהל עסקים, ומקצועות הבריאות, ותואר שני במנהל עסקים.


צה"ל 104, קרית אונו 55000   אתר