bester - רק הטובים ביותר

דרוג המוסדות האקדמאים המעניקים תואר ראשון בלשון עברית.

 |  16/6/2013 מספר 1000588 דרגו:

לשון עיברית לומדים כי אוהבים. מרבית הלומדים מכוונים את פעמיהם ללימודי לשון בבתי הספר או להמשך מחקר אוניברסיטאי ואקדמי. הניקוד להלן מבוסס בעיקרו על המוניטין של האוניברסיטה ולא של המחלקות השונות.

אוניברסיטת בן גוריון

אוניברסיטת בן גוריון - (לשון עברית)

המחלקה ללשון עברית באוניברסיטת בן גוריון מעניקה תארים ראשון שני ושלישי. הלימודים במחלקה מתעמקים במכלול ההבטים של השפה העברית ובמקומה בקרב הלשונות שבסביבתה. בוגרי המחלקה יוכלו להשתלב במחקר השפה, בהגהה והוראה. ראש המחלקה הינה פרופסור רוני הנקין- רויטפרב.


הצג טלפון   אתר  פרוט הניקוד »
אוניברסיטת תל-אביב

אוניברסיטת תל-אביב - (לשון עברית)

המגמה ללשון עברית באוניברסיטת תל אביב מעניקה תארים ראשון שני ושלישי. המגמה מעניקה לתלמידיה ידע במבנה הלשון העברית וסגנונותיה השונים במהלך השנים. במגמה פועלת תוכנית לעריכה לשונית המעניקה לבוגריה תואר עורך לשוני. ראש המגמה הינו ד"ר יחיאל מוצפי.


הצג טלפון   אתר  פרוט הניקוד »
האוניברסיטה העברית בירושלים

האוניברסיטה העברית בירושלים - (בלשנות)

החוג לבלשנות באוניברסיטה העברית מעניק תארים ראשון ושני. הלימודים בחוג מתקיימים בשני מסלולים- המסלול לבלשנות גנרטיבית והמסלול לבלשנות סטרוקטוראלית (מבנית), הלימודים בחוג עוסקים בלימודים תאורטיים, אמפיריים ומתודולוגים השייכים לחקר הלשון. ניתן לשלב את הלימודים בחוג במסגרת הדו חוגית. ראש החוג הינו פרופסור משה טאובה.


  אתר  פרוט הניקוד »

מעונין שנציג ממוסדות הלימוד יצור איתך קשר?

מלאו את הפרטים מטה ויועצי הלימוד של מוסדות נבחרים יצרו אתכם קשר בהקדם:


אוניברסיטת חיפה

אוניברסיטת חיפה - (לשון עברית)

החוג ללשון עברית באוניברסיטת חיפה מעניק תארים ראשון שני ושלישי. החוג מקנה לסטודנטים בסיס עיוני ומתודי מעמיק על חקר השפה, תלמידי החוג לומדים להכיר את העברית על כל תקופותיה. ראש החוג הינו פרופסור תמר צבי.


הצג טלפון   אתר  פרוט הניקוד »
אוניברסיטת תל-אביב

אוניברסיטת תל-אביב - (לשון עברית)

המגמה ללשון עברית באוניברסיטת תל אביב מעניקה תארים ראשון שני ושלישי. המגמה מעניקה לתלמידיה ידע במבנה הלשון העברית וסגנונותיה השונים במהלך השנים. במגמה פועלת תוכנית לעריכה לשונית המעניקה לבוגריה תואר עורך לשוני. ראש המגמה הינו ד"ר יחיאל מוצפי.


הצג טלפון   אתר  פרוט הניקוד »
אוניברסיטת בר אילן

אוניברסיטת בר אילן - (לשון עברית)

המחלקה ללשון עברית וללשונות שמיות באוניברסיטת בר אילן מעניקה תארים ראשון שני ושלישי. המחלקה מציעה קורסים בעברית, באשורולוגיה ובלשונות שמיות נוספות. ראש המחלקה הינה פרופסור זהר לבנת.


הצג טלפון   אתר  פרוט הניקוד »

מעונין שנציג ממוסדות הלימוד יצור איתך קשר?

מלאו את הפרטים מטה ויועצי הלימוד של מוסדות נבחרים יצרו אתכם קשר בהקדם:


אוניברסיטת בן גוריון

אוניברסיטת בן גוריון - (לשון עברית)

המחלקה ללשון עברית באוניברסיטת בן גוריון מעניקה תארים ראשון שני ושלישי. הלימודים במחלקה מתעמקים במכלול ההבטים של השפה העברית ובמקומה בקרב הלשונות שבסביבתה. בוגרי המחלקה יוכלו להשתלב במחקר השפה, בהגהה והוראה. ראש המחלקה הינה פרופסור רוני הנקין- רויטפרב.


הצג טלפון   אתר  פרוט הניקוד »

המחקר

דרוג המוסדות האקדמאים המעניקים תואר ראשון בלשון עברית.

לימודי תואר ראשון בלשון עברית או "דקדוק" בשפת העם נמשכים שלוש שנים ובדרך כלל ניתן ללמוד זאת רק באוניברסיטאות.


הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס