bester - רק הטובים ביותר

דרוג המוסדות האקדמאים בתחום תואר ראשון במנהל עסקים

 |  11/6/2013 מספר 1000518 דרגו:

תואר ראשון במנהל עסקים

מעונין שנציג ממוסדות הלימוד יצור איתך קשר?

מלאו את הפרטים מטה ויועצי הלימוד של מוסדות נבחרים יצרו אתכם קשר בהקדם:


אוניברסיטת בן גוריון

אוניברסיטת בן גוריון - (מנהל עסקים)

המחלקה למנהל עסקים באוניברסיטת בן גוריון מעניקה תואר במנהל עסקים במגוון התמחויות- מימון, מימון וביטוח, התנהגות ארגונית, שיווק, אסטרטגיה וניהול בינלאומי, יזמות חדשנית ומערכות מידע ומגמה רב תחומית. ראש המחלקה הינו פרופסור יוסף רמי.


הצג טלפון   אתר  פרוט הניקוד »
אוניברסיטת בר אילן

אוניברסיטת בר אילן - (מנהל עסקים)

בית הספר למנהל עסקים באוניברסיטת בר אילן מעניק תארים שני ושלישי במגוון תחומים. בית הספר רואה את עצמו כגשר בין העולם האקדמאי המחקרי ובין העולם העסקי. בבית הספר פועלת תוכנית ללימודי מנהל עסקים למנהלים ותוכניות בינלאומית ללימודי מנהל עסקים. ראש בית הספר הינה פרופסור גילה פרוכטר וסגן ראש בית הספר הינו פרופסור דיויד שוורץ.


הצג טלפון   אתר  פרוט הניקוד »
אוניברסיטת תל-אביב

אוניברסיטת תל-אביב - (מנהל עסקים)

החוג למנהל עסקים באוניברסיטת תל אביב מעניק תארים שני ושלישי. התואר פותח לבוגר דלתות ומכשיר אותו לתפקידי ניהול מובילים במוסדות עסקיים וציבוריים. דקאן הפקולטה הינו פרופסור אשר טישלר.


הצג טלפון   אתר  פרוט הניקוד »

מעונין שנציג ממוסדות הלימוד יצור איתך קשר?

מלאו את הפרטים מטה ויועצי הלימוד של מוסדות נבחרים יצרו אתכם קשר בהקדם:


האוניברסיטה העברית בירושלים

האוניברסיטה העברית בירושלים - (מנהל עסקים)

בית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית מעניק תארים ראשון שני ושלישי והוא הותיק ביותר בארץ בתחום זה. בית הספר שם לו למטרה לפתח את דור העתיד של המנהיגות העסקית בארץ ולקדם את חזית הידע בתחום הניהול. בית הספר מקיים קשרים עם מוסדות אקדמיים ועסקיים מובילים ברחבי העולם. דיקן בית הספר הינו פרופסור ישי יפה.


  אתר  פרוט הניקוד »
אוניברסיטת חיפה

אוניברסיטת חיפה - (מנהל עסקים)

החוג למנהל עסקים באוניברסיטת חיפה מעניק תארים שני ושלישי. בחוג ישנה תכנית לימודים כללית למנהל עסקים ותוכניות הנותנות דגשים שונים בנושאים- ניהול ארגונים ללא כוונת רווח, ניהול אסטרטגי של משאבי אנוש, ניהול סיכונים, ניהול נדל"ן ושמאות וביטוח בניהול בינלאומי. ראש החוג הינו פרופסור אביב שהם.


הצג טלפון   אתר  פרוט הניקוד »

מעונין שנציג ממוסדות הלימוד יצור איתך קשר?

מלאו את הפרטים מטה ויועצי הלימוד של מוסדות נבחרים יצרו אתכם קשר בהקדם:


מעונין שנציג ממוסדות הלימוד יצור איתך קשר?

מלאו את הפרטים מטה ויועצי הלימוד של מוסדות נבחרים יצרו אתכם קשר בהקדם:


הקריה האקדמית אונו - (מנהל עסקים)

הקריה האקדמית אונו היא מוסד המוכר על ידי המל"ג, ומתמקד בלימודי תואר ראשון במשפטים, מנהל עסקים, ומקצועות הבריאות, ותואר שני במנהל עסקים.


צה"ל 104, קרית אונו 55000   אתר