bester - רק הטובים ביותר

דרוג המוסדות האקדמאים בתחום תואר ראשון במנהל עסקים

 |  11/6/2013 מספר 1000518 דרגו:

תואר ראשון במנהל עסקים

הקריה האקדמית אונו - (מנהל עסקים)

הקריה האקדמית אונו היא מוסד המוכר על ידי המל"ג, ומתמקד בלימודי תואר ראשון במשפטים, מנהל עסקים, ומקצועות הבריאות, ותואר שני במנהל עסקים.


צה"ל 104, קרית אונו 55000   אתר