bester - רק הטובים ביותר

דרוג המוסדות האקדמאים המעניקים תואר ראשון בסוציולוגיה ואנטרופולוגיה

 |  12/6/2013 מספר 1000583 דרגו:

תואר ראשון בסוציולוגיה ואנטרופולוגיה - לימודי תואר ראשון בסוציולוגיה ואנטרופולוגיה הינם לימודים מרתקים, הפותחים לכם צוהר אל האנושות כולה. לפניכם כל מה שצריך לדעת על לימודי תואר ראשון בסוציולוגיה ואנטרופולוגיה, מוסדות הלימוד השונים, תוכניות הלימוד וההתמחויות, תנאי הקבלה, משך שנות הלימוד ועלות הלימודים לקראת תואר ראשון בסוציולוגיה ואנטרופולוגיה. 

אוניברסיטת תל-אביב

אוניברסיטת תל-אביב - (סוציולוגיה)

החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב מעניק תארים ראשון שני ושלישי. החוג שם דגש על מחקר מדעי ברמה גבוהה, המחקר האנתרופולוגי בחוג נשען על שיטות אתנוגרפיות. לימודי התואר הראשון מקנים הכרות מעמיקה עם תחומי המחקר וההגות בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה. ראש החוג הינו פרופסור ניסים מזרחי.


הצג טלפון   אתר  פרוט הניקוד »
אוניברסיטת אריאל

אוניברסיטת אריאל - (סוציולוגיה ואנתרופולוגיה)

המחלקה לסוציולוגיה ואנטרפולוגיה באוניברסיטת אריאל מעניקה לבוגריה תואר ראשון. תוכנית הלימודים מציעה מבט ייחודי, חדשני וביקורתי על החברה וההתנהגות האנושית. במהלך הלימודים הסטודנט יכיר את המגוון הרחב של התאוריות הקלאסיות והעכשוויות במחקר הסוציולוגי והאנטרופולוגי. ראש המחלקה הינו פרופסור אודי לבל


  אתר  פרוט הניקוד »

מעונין שנציג ממוסדות הלימוד יצור איתך קשר?

מלאו את הפרטים מטה ויועצי הלימוד של מוסדות נבחרים יצרו אתכם קשר בהקדם:


אוניברסיטת בן גוריון

אוניברסיטת בן גוריון - (סוציולוגיה)

המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת בן גוריון מעניקה תארים ראשון שני ושלישי. מטרת הלימודים היא להקנות לסטודנט ידע וכלים לניתוח מדעי וביקורתי של החברה והתרבות. ראש המחלקה הינו פרופסור דניאל ממן.


הצג טלפון   אתר  פרוט הניקוד »
אוניברסיטת חיפה

אוניברסיטת חיפה - (סוציולוגיה)

החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת חיפה מעניק תארים ראשון שני ושלישי. הלימודים מקנים לסטודנט ידע על יחסים ותהליכים חברתיים ועל האופן בו הם באים לידי ביטוי במבנים ובמוסדות ועל ההשפעה שיש להם על ההתנהגות האנושית. ניתן לשלב את הלימודים במסגרת הדו חוגית. מכיוון שהעיסוק המקצועי בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה מותנה בלימודים מתקדמים, לימודי התואר הראשון משמשים כבסיס לתארים המתקדמים. ראש החוג הינו פרופסור מאיר יעיש.


הצג טלפון   אתר  פרוט הניקוד »

מעונין שנציג ממוסדות הלימוד יצור איתך קשר?

מלאו את הפרטים מטה ויועצי הלימוד של מוסדות נבחרים יצרו אתכם קשר בהקדם:


אוניברסיטת בר אילן

אוניברסיטת בר אילן - (סוציולוגיה)

המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסית בר אילן מעניקה תארים ראשון שני ושלישי. הלימודים מקנים לבוגר כלים שיאפשרו לו להבין להכיר ולחקור תופעות חברתיות מורכבות. ראש המחלקה הינו פרופסור אפריים תבורי וסגנית ראש המחלקה הינה ד"ר שירה עופר.


הצג טלפון   אתר  פרוט הניקוד »
האוניברסיטה העברית בירושלים

האוניברסיטה העברית בירושלים - (סוציולוגיה ואנטרופולוגיה)

המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית מעניקה תארים ראשון שני ושלישי. לימודי התואר הראשון מעניקים לסטודנט תשתית להשכלה ולמחשבה סוציולוגית ואנתרופולוגית שעיקרה שאילת שאלות והתבוננות בהקשר לתופעות חברתיות שונות. הלימודים כוללים שיעורים עיוניים ושיעורים בשיטות מחקר. ראש המחלקה הינו פרופסור גיא סטקלוב.


  אתר  פרוט הניקוד »

מעונין שנציג ממוסדות הלימוד יצור איתך קשר?

מלאו את הפרטים מטה ויועצי הלימוד של מוסדות נבחרים יצרו אתכם קשר בהקדם:


המחקר

דרוג המוסדות האקדמאים המעניקים תואר ראשון בסוציולוגיה ואנטרופולוגיה

סוציולוגיה ואנטרופולוגיה


הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס