bester - רק הטובים ביותר

דרוג המוסדות האקדמאים בכל הנוגע למחלקות ספרות

 |  12/6/2013 מספר 1000579 דרגו:

לימודי תואר ראשון במחלקות ספרות - תחום הספרות מחולק למספר רחב של נושאים, החל מספרות עברית, ספרות קלאסית, ספרות אנגלית ועוד. לימודי תואר ראשון במחלקת ספרות יספקו לכם עניין רב והשכלה תרבותית רחבה. לפניכם כל מוסדות הלימוד האקדמיים בארץ בהם ניתן ללמוד לקראת תואר ראשון במחלקות ספרות. אתם מוזמנים לבדוק אודות ההתמחויות השונות, הקורסים, מהלך הלימודים, תנאי הקבלה ועוד. 

אוניברסיטת חיפה

אוניברסיטת חיפה - (ספרות ערבית)

החוג לשפה וספרות ערבית באוניברסיטת חיפה מעניק תארים ראשון שני ושלישי. המחקר וההוראה בחוג מקיף ארבעה נושאים- ספרות ערבית קלאסית, בלשנות ערבית, דת ותרבות אסלם וספרות ערבית מודרנית. ראש החוג הינו פרופסור אברהים טאהא.


הצג טלפון   אתר  פרוט הניקוד »
אוניברסיטת בר אילן

אוניברסיטת בר אילן - (ספרות עם ישראל)

המחלקה לספרות עם ישראל באוניברסיטת בר אילן מעניקה תארים ראשון שני ושלישי. תכנית הלימודים מדגישה את הרצף ההסטורי של הספרות העברית לדורותיה. ראש המחלקה הינה פרופסור תמר וולף- מונזון.


הצג טלפון   אתר  פרוט הניקוד »
אוניברסיטת בן גוריון

אוניברסיטת בן גוריון - (ספרות עברית)

המחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון מעניקה תארים ראשון שני ושלישי. לימודי התואר הראשון נחלקים לשלושה מדורים- ספרות עברית חדשה, ספרות ימי הביניים, ספרות עממית וספרות המדרש והאגדה. ראש המחלקה הינה ד"ר חנה סוקר- שווגר.


הצג טלפון   אתר  פרוט הניקוד »

מעונין שנציג ממוסדות הלימוד יצור איתך קשר?

מלאו את הפרטים מטה ויועצי הלימוד של מוסדות נבחרים יצרו אתכם קשר בהקדם:


אוניברסיטת תל-אביב

אוניברסיטת תל-אביב - (ספרות)

החוג לספרות באוניברסיטת תל אביב מעניק תארים ראשון ושני. החוג מעניק השכלה ומיומנות בתחומי תורת הספרות והספרות העברית והכללית. ניתן לשלב את הלימודים בחוג במסגרת הדו חוגית. ראש החוג הינו פרופסור מיכאל גלוזמן.


הצג טלפון   אתר  פרוט הניקוד »
אוניברסיטת בר אילן

אוניברסיטת בר אילן - (ספרות עם ישראל)

המחלקה לספרות עם ישראל באוניברסיטת בר אילן מעניקה תארים ראשון שני ושלישי. תכנית הלימודים מדגישה את הרצף ההסטורי של הספרות העברית לדורותיה. ראש המחלקה הינה פרופסור תמר וולף- מונזון.


הצג טלפון   אתר  פרוט הניקוד »
האוניברסיטה העברית בירושלים

האוניברסיטה העברית בירושלים - (ספרות עברית)

החוג לספרות עברית באוניברסיטה העברית מעניק תארים ראשון שני ושלישי. הלימודים החוג כוללים לימוד יצירות המשולבות בדרכי עיון ביקורתיות, לימוד שיטות מחקר ותאוריה מתחומי הספרות והתרבות. בחוג ישנם שלושה מדורים- ספרות עברית החדשה מהמאה הי"ח ועד ימינו, האגדה והספרות העממית והשירה והפיוט מחתימת המקרא ועד המאה הי"ח. ראש החוג הינו ד"ר עמינדב דיקמן.


  אתר  פרוט הניקוד »

מעונין שנציג ממוסדות הלימוד יצור איתך קשר?

מלאו את הפרטים מטה ויועצי הלימוד של מוסדות נבחרים יצרו אתכם קשר בהקדם:


אוניברסיטת חיפה

אוניברסיטת חיפה - (ספרות ערבית)

החוג לשפה וספרות ערבית באוניברסיטת חיפה מעניק תארים ראשון שני ושלישי. המחקר וההוראה בחוג מקיף ארבעה נושאים- ספרות ערבית קלאסית, בלשנות ערבית, דת ותרבות אסלם וספרות ערבית מודרנית. ראש החוג הינו פרופסור אברהים טאהא.


הצג טלפון   אתר  פרוט הניקוד »

מעונין שנציג ממוסדות הלימוד יצור איתך קשר?

מלאו את הפרטים מטה ויועצי הלימוד של מוסדות נבחרים יצרו אתכם קשר בהקדם:


האוניברסיטה העברית בירושלים

האוניברסיטה העברית בירושלים - (ספרות עברית)

החוג לספרות עברית באוניברסיטה העברית מעניק תארים ראשון שני ושלישי. הלימודים החוג כוללים לימוד יצירות המשולבות בדרכי עיון ביקורתיות, לימוד שיטות מחקר ותאוריה מתחומי הספרות והתרבות. בחוג ישנם שלושה מדורים- ספרות עברית החדשה מהמאה הי"ח ועד ימינו, האגדה והספרות העממית והשירה והפיוט מחתימת המקרא ועד המאה הי"ח. ראש החוג הינו ד"ר עמינדב דיקמן.


  אתר  פרוט הניקוד »
אוניברסיטת בן גוריון

אוניברסיטת בן גוריון - (ספרות עברית)

המחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון מעניקה תארים ראשון שני ושלישי. לימודי התואר הראשון נחלקים לשלושה מדורים- ספרות עברית חדשה, ספרות ימי הביניים, ספרות עממית וספרות המדרש והאגדה. ראש המחלקה הינה ד"ר חנה סוקר- שווגר.


הצג טלפון   אתר  פרוט הניקוד »

המחקר

דרוג המוסדות האקדמאים בכל הנוגע למחלקות ספרות

מחלקות ספרות


הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס