bester - רק הטובים ביותר

דרוג המוסדות המעניקים תואר ראשון בפיזיוטרפיה

 |  12/6/2013 מספר 1000590 דרגו:

תואר ראשון בפיזיוטרפיה - בישראל ישנן אוניברסיטאות בהן ניתן ללמוד לקראת תואר ראשון בפיזיוטרפיה. בואו להכיר את מוסדות הלימוד, לדעת מהם תנאי הקבלה ודרישות הסף, במה מתמקדים הלימודים וכמה זמן הם נמשכים, והיכן תוכלו לעבוד עם קבלת התואר הנכסף. כל הפרטים המעודכנים והמקיפים ביותר נמצאים כאן . 

הקריה האקדמית אונו - (פיזיותרפיה*)

הקריה האקדמית אונו היא מוסד המוכר על ידי המל"ג, ומתמקד בלימודי תואר ראשון במשפטים, מנהל עסקים, ומקצועות הבריאות, ותואר שני במנהל עסקים.


צה"ל 104, קרית אונו 55000   אתר