bester - רק הטובים ביותר

דרוג המוסדות המעניקים תואר ראשון בפיזיוטרפיה

 |  12/6/2013 מספר 1000590 דרגו:

תואר ראשון בפיזיוטרפיה - בישראל ישנן אוניברסיטאות בהן ניתן ללמוד לקראת תואר ראשון בפיזיוטרפיה. בואו להכיר את מוסדות הלימוד, לדעת מהם תנאי הקבלה ודרישות הסף, במה מתמקדים הלימודים וכמה זמן הם נמשכים, והיכן תוכלו לעבוד עם קבלת התואר הנכסף. כל הפרטים המעודכנים והמקיפים ביותר נמצאים כאן . 

אוניברסיטת בן גוריון

אוניברסיטת בן גוריון - (פיזיותרפיה)

המחלקה לפזיוטרפיה באוניברסיטת בן גוריון מעניקה תארים ראשון ושני בפזיוטרפיה. תחום הפזיוטרפיה והשיקום קיבל בשנים האחרונות חשיבות רבה בארץ ובעולם כחלק ממגמה של קידום בריאות. תכנית הלימודים כוללת שיעורים עיוניים, מעשיים והתנסות קלינית. ראש המחלקה הינו מר אלישע ורד.


הצג טלפון   אתר  פרוט הניקוד »

הקריה האקדמית אונו - (פיזיותרפיה*)

הקריה האקדמית אונו היא מוסד המוכר על ידי המל"ג, ומתמקד בלימודי תואר ראשון במשפטים, מנהל עסקים, ומקצועות הבריאות, ותואר שני במנהל עסקים.


צה"ל 104, קרית אונו 55000   אתר