bester - רק הטובים ביותר

דרוג המוסדות המעניקים תואר ראשון בריפוי בעיסוק

 |  13/6/2013 מספר 1000612 דרגו:

לימודי תואר ראשון בריפוי בעיסוק מכשירים את הסטודנט להיות מטפל פרא רפואי שמהותו הפעלת המטופלים במטרה לשפר את תפקודם הגופני והנפשי . ניתן ללמוד ריפוי בעיסוק במגוון מוסדות אקדמאים בישראל ואנו ניקדנו ודרגנו את המחלקות השונות בתחום הנ"ל עבורכם.

הקריה האקדמית אונו - (ריפו בעיסוק)

הקריה האקדמית אונו היא מוסד המוכר על ידי המל"ג, ומתמקד בלימודי תואר ראשון במשפטים, מנהל עסקים, ומקצועות הבריאות, ותואר שני במנהל עסקים.


צה"ל 104, קרית אונו 55000   אתר