bester - רק הטובים ביותר

דרוג המוסדות המעניקים תואר ראשון בריפוי בעיסוק

 |  13/6/2013 מספר 1000612 דרגו:

לימודי תואר ראשון בריפוי בעיסוק מכשירים את הסטודנט להיות מטפל פרא רפואי שמהותו הפעלת המטופלים במטרה לשפר את תפקודם הגופני והנפשי . ניתן ללמוד ריפוי בעיסוק במגוון מוסדות אקדמאים בישראל ואנו ניקדנו ודרגנו את המחלקות השונות בתחום הנ"ל עבורכם.

האוניברסיטה העברית בירושלים

האוניברסיטה העברית בירושלים - (ריפוי בעיסוק)

בית הספר לריפוי בעיסוק באוניברסיטה העברית מעניק תארים ראשון שני ושלישי. בית הספר מחנך מכשיר מטפלים וחוקרים בריפוי בעיסוק. הלימודים מקנים לסטודנט ידע בסיסי ומתקדם בתחום ריפוי בעיסוק ומדע. מנהלת בית הספר הינה דוקטור עדינה מאייר.


  אתר  פרוט הניקוד »
אוניברסיטת חיפה

אוניברסיטת חיפה - (ריפוי בעיסוק)

החוג לריפוי בעיסוק באוניברסיטת חיפה מעניק תארים ראשון שני ושלישי. הלימודים כוללים את מדעי הטבע והחברה ומכינים את הסטודנט להיות מרפא בעיסוק ולטפל באנשים עם מגבלות התפתחות, פגיעות, מחלות, אנשים מזדקנים ואנשים עם קשיים פסיכולוגים נפשיים או חברתיים. ראש החוג הינה פרופסור בתיה אנגל- יגר.


הצג טלפון   אתר  פרוט הניקוד »

הקריה האקדמית אונו - (ריפו בעיסוק)

הקריה האקדמית אונו היא מוסד המוכר על ידי המל"ג, ומתמקד בלימודי תואר ראשון במשפטים, מנהל עסקים, ומקצועות הבריאות, ותואר שני במנהל עסקים.


צה"ל 104, קרית אונו 55000   אתר