bester - רק הטובים ביותר

דרוג המוסדות המעניקים תואר ראשון בריפוי בעיסוק

 |  13/6/2013 מספר 1000612 דרגו:

לימודי תואר ראשון בריפוי בעיסוק מכשירים את הסטודנט להיות מטפל פרא רפואי שמהותו הפעלת המטופלים במטרה לשפר את תפקודם הגופני והנפשי . ניתן ללמוד ריפוי בעיסוק במגוון מוסדות אקדמאים בישראל ואנו ניקדנו ודרגנו את המחלקות השונות בתחום הנ"ל עבורכם.

אוניברסיטת תל-אביב

אוניברסיטת תל-אביב - (ריפוי בעיסוק)

החוג לריפוי בעיסוק באוניברסיטת תל אביב מעניק תואר ראשון בריפוי בעיסוק. תכנית הלימודים עוסקת בשיפור והקניית מיומנויות למידה, מיומנויות בין אישיות ופיתוח אשיות מקצועית. הלימודים כוללים שיעורים עיוניים והתנסות קליני. ראש החוג הינה ד"ר אורית ברט.


הצג טלפון   אתר  פרוט הניקוד »
האוניברסיטה העברית בירושלים

האוניברסיטה העברית בירושלים - (ריפוי בעיסוק)

בית הספר לריפוי בעיסוק באוניברסיטה העברית מעניק תארים ראשון שני ושלישי. בית הספר מחנך מכשיר מטפלים וחוקרים בריפוי בעיסוק. הלימודים מקנים לסטודנט ידע בסיסי ומתקדם בתחום ריפוי בעיסוק ומדע. מנהלת בית הספר הינה דוקטור עדינה מאייר.


  אתר  פרוט הניקוד »

הקריה האקדמית אונו - (ריפו בעיסוק)

הקריה האקדמית אונו היא מוסד המוכר על ידי המל"ג, ומתמקד בלימודי תואר ראשון במשפטים, מנהל עסקים, ומקצועות הבריאות, ותואר שני במנהל עסקים.


צה"ל 104, קרית אונו 55000   אתר