bester - רק הטובים ביותר

המוסדות האקדמאים המובילים בתחומי שפות זרות ותרבויות זרות.

 |  13/6/2013 מספר 1000599 דרגו:

קטגוריה זו עוסקת בתחום השפות הזרות והתרבויות הזרות שאינן האנגלו סקסית. אין חפיפה בין התחומים באוניברסיטאות השונות וכל מחלקה בכל אוניברסיטה מתמקדת בתחום אחר ועל כן לניקוד שלנו אין משמעות רבה.

אוניברסיטת תל-אביב

אוניברסיטת תל-אביב - (שפות)

היחידה ללימודי שפות באוניברסיטת תל אביב בעלת מערך של קורסים שונים ללימודי שפות המשמשים ככלי אקדמאי למחקר ותקשורת מקצועית. היחידה מקיימת קשר עם מספר שגרירויות זרות בארץ ועם אוניברסיטאות ומוסדות תרבות שונים.


הצג טלפון   אתר  פרוט הניקוד »
אוניברסיטת בר אילן

אוניברסיטת בר אילן - (תרבות צרפת)

המחלקה לתרבות צרפת באוניברסיטת בר אילן מעניקה תארים ראשון שני ושלישי. המחלקה מקנה בקיאות בשפה ובתרבות הצרפתית ומכשירה את הסטודנטים לעבודת מחקר או לשוק העבודה. במחלקה קיימים שלושה תחומי לימוד עיקריים- תרבות, ספרות ובלשנות. ראש המחלקה הינה ד"ר סלביה אדלר.


הצג טלפון   אתר  פרוט הניקוד »
האוניברסיטה העברית בירושלים

האוניברסיטה העברית בירושלים - (גרמניים רוסים ומזרח ארופאים)

החוג ללימודים רגרמנים, רוסיים ומזרח אירופה באוניברסיטה העברית מעניק תארים ראשון ושני והוא היחיד בתחומו בארץ. בחוג קיימים שני מדורים- לימודים רוסיים ומזרח אירופה ושפה וספרות גרמנית. בוגרי החוג עשויים להשתלב בהוראת השפות השונות ובכל תחום שנדרשת בו ידיעת השפות וההסטוריה שלהן. ראש החוג הינו פרופסור אלכסנדר קוליק.


  אתר  פרוט הניקוד »

מעונין שנציג ממוסדות הלימוד יצור איתך קשר?

מלאו את הפרטים מטה ויועצי הלימוד של מוסדות נבחרים יצרו אתכם קשר בהקדם:


אוניברסיטת תל-אביב

אוניברסיטת תל-אביב - (שפות)

היחידה ללימודי שפות באוניברסיטת תל אביב בעלת מערך של קורסים שונים ללימודי שפות המשמשים ככלי אקדמאי למחקר ותקשורת מקצועית. היחידה מקיימת קשר עם מספר שגרירויות זרות בארץ ועם אוניברסיטאות ומוסדות תרבות שונים.


הצג טלפון   אתר  פרוט הניקוד »

המחקר

המוסדות האקדמאים המובילים בתחומי שפות זרות ותרבויות זרות.

תואר ראשון בתחומי השפות הזרות והתרבויות הזרות  - לא כולל אנגלית ותרבות אנגלו סקסית


הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס