bester - רק הטובים ביותר

תואר ראשון

לימודי תואר ראשון באר הם באופן כללי וכוללני מבלי להכנס לפרוטי פקולטות או מחלקות

דרוג האוניברסיטאות והמכללות הטובות ביותר בישראל - ללימודי תואר ראשון.

דו"ח זה הינו דו"ח כוללנים המכיל ניקוד ודרוג של כלל האוניברסיטאות והמכללות המעניקים תואר ראשון במדינת ישראל.

לסקירה המלאה »

דרוג המכללות האקדמיות בישראל.

דו"ח זה הינו למעשה דו"ח על הכולל את כל האוניברסיטאות והמכללות בישראל ומעניק להם ניקוד ללא התיחסות למחלקות השונות.

לסקירה המלאה »