bester - רק הטובים ביותר

מוסדות אקדמאים בהם ניתן ללמוד הנדסה בתחומים שלא נכתבו לגביהם דוחות פרטניים.

 |  16/6/2013 מספר 1000624 דרגו:

מטרתו של דו"ח זה לכלול ולנקד מחלקות ופקולטות להנדסה בתחומים יחודיים שלא פורטו בדוחות הרגילים של בסטר\

מעונין שנציג ממוסדות הלימוד יצור איתך קשר?

מלאו את הפרטים מטה ויועצי הלימוד של מוסדות נבחרים יצרו אתכם קשר בהקדם:


המחקר

מוסדות אקדמאים בהם ניתן ללמוד הנדסה בתחומים שלא נכתבו לגביהם דוחות פרטניים.

דו"ח יחודי זה דן בתחומים יחודיים בתחומי ההנדסה שלא נכתבו יחס אליהם דוחות מיוחדים ופרטניים.
הניקוד כאמור מבוצע בעיקר על בסיס המוניטים של המוסד והמחלקה הרלוונטית.


הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס