bester - רק הטובים ביותר

המוסד האקדמאי המוביל ללימודי ויטרינריה.

 |  16/6/2013 מספר 1000629 דרגו:

המיקום היחידי בו ניתן ללמוד ויטרינריה בישראל הוא בפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העיברית 

המחקר

המוסד האקדמאי המוביל ללימודי ויטרינריה.

לימודי ויטרינריה ניתן ללמוד באוניברסיטה העיברית בירושלים בלבד.


הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס