bester - רק הטובים ביותר

המוסד האקדמי נצרת

 |  26/5/2013 מספר 1000459 דרגו:

המוסד האקדמי נצרת

המחקר

המוסד האקדמי המוסד האקדמי נצרת הוסמך על ידי המועצה להשכלה גבוהה להעניק תואר ראשון בתחומים המפורטים להלן.
 .
 הנתונים להלן נלקחו מאתרי המוסדות האקדמאים ומאתר המועצה להשכלה גבוה ובסטר אינה אחראית לכל טעות או תקלה ו/או הסתמכות על נתונים אלו..
 

התחום מעמד המחלקה הרלוונטית הפניה לדוחות נוספים בתחום
תואר ראשון / הטובות ביותרפרטים נוספים בדו"ח 1000623
כימיה / כימיההיתר לפתוח מוסד להשכלה גבוההפרטים נוספים בדו"ח 1000625
כללי / תואר ראשוןפרטים נוספים בדו"ח 1000514
תקשורת / תקשורתניתן אישור פרסום והרשמהפרטים נוספים בדו"ח 1000619
מכללות / מכללותפרטים נוספים בדו"ח 1000925


מעוניינים ליצור קשר עם המוסד האקדמי נצרת?

מלאו את הפרטים מטה ויועצי הלימוד של מוסדות נבחרים יצרו אתכם קשר בהקדם:בימים אלו נמצא בתהליך סקר מקיף אודות מוסדות הלימוד שנערך על ידי בסטר. ממצאי הסקר יצורפו לניקוד הכולל ויהיו חלק בלתי נפרד ממנו.
הניקוד בשלב זה הינו ראשוני בלבד, והמערכת שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולהתאים את מרכיבי הדרוג בהתאם להערות והארות שיתקבלו במרוצת הזמן.
הניקוד שמבוצע על ידי בסטר הינו על פי מיטב שיפטה המקצועי ואין בו בכדי לקבוע מסמרות כלשהן ובסטר לא תהיה אחראית לכל החלטה או מעשה שיתקבלו בגין עקב או מחמת הדרוג.
 
מרכיבי ניקוד כלליים להמוסד האקדמי נצרת:
 

  פקטור ניקוד
מעמד אקדמאי היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה 20
תוספת בגין דרוג בינלאומי   0
מספר תארים ראשונים מאושרים על ידי המל"ג 0 0
ותק מיום קבלת ההסמכה על ידי המל"ג 0 0
תוספת בגין זכות למנות פרופסורים לא 0
מספר סטודנטים 31 0.031
אווירת קמפוס   5

 


מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה לתואר ראשון בהמוסד האקדמי נצרת:

 
  פקטור ניקוד  
מעמד רשמי  
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום    
תוספת בגין היכללות  המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל   0  
ניקוד כולל על פי סקר בסטר   טרם פורסם  
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות  
 סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 25.0

מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה לכימיה בהמוסד האקדמי נצרת:

 
  פקטור ניקוד  
מעמד רשמי היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה 0  
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום    
תוספת בגין היכללות  המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל   0  
ניקוד כולל על פי סקר בסטר   טרם פורסם  
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות  
 סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 25.0

מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה לכללי בהמוסד האקדמי נצרת:

 
  פקטור ניקוד  
מעמד רשמי  
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום    
תוספת בגין היכללות  המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל   0  
ניקוד כולל על פי סקר בסטר   טרם פורסם  
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות  
 סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 25.0

מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה לתקשורת בהמוסד האקדמי נצרת:

 
  פקטור ניקוד  
מעמד רשמי ניתן אישור פרסום והרשמה 0  
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום    
תוספת בגין היכללות  המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל   0  
ניקוד כולל על פי סקר בסטר   טרם פורסם  
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות  
 סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 25.0

מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה למכללות בהמוסד האקדמי נצרת:

 
  פקטור ניקוד  
מעמד רשמי  
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום    
תוספת בגין היכללות  המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל   0  
ניקוד כולל על פי סקר בסטר   טרם פורסם  
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות  
 סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 25.0


הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס