bester - רק הטובים ביותר

ר. הנדסאים

אנו מתכבדים להיא בפניכם את רשימת המוסדות המובילים בישראל ללימודי הנדסאות.
ישנם מוסדות המסונפים לרשות הגדולות כמו אורט וכד', ויש כאלו המסונפים למוסדות אקדמאים דוג' הטכניון בחיפה
חשוב להבין כי ההשתייכות לרשת או למוסד אינה מלמדת בהכרח על האיכות ויש לבדוק את איכות הלימודים ואיכות המוניטין של המוסד היטב לפני ההרשמה ללימודים.

תחומים פופולריים בתחום

הארצי להנדסאים - טכניון

הארצי להנדסאים - טכניון

רשימת קורסים בבית הספר להנדסאים שליד הטכניון

רשת אורט

רשת אורט

רשימת קורסים להנסדאים ברשת אורט

רשת עמל

רשת עמל

רשימת קורסים להנדסאים ברשת עמל

רשת מכללות עתיד

רשת מכללות עתיד

רשימת קורסים ללימודי הנדסאים ברשת מכללות עתיד

רשת המכללה למינהל

רשת המכללה למינהל

בתי ספר וקורסים להנדסאים ברשת המכללה למנהל

המכללה הטכנולוגית רופין

המכללה הטכנולוגית רופין

רשימת מקצועות לימוד בבית הספר להנדסאים רופין

המכללה האקדמית ספיר

המכללה האקדמית ספיר

רשימת תחומים הנלמדים בבית ספר להנדסאים ספיר

טכנולוגית אריאל

טכנולוגית אריאל

רשימת תחומי בבית הספר להנדסאים באריאל

טכנולוגית ב"ש

טכנולוגית ב

תחומים הנלמדים במכללה הטכנולוגית באר שבע

לימודי הנדסאות נמשכים כפי שכבר הזכרנו בסביבות שנתיים, תלוי בסוג המסלול והמוסד הלימודי.
בסיום הלימודים יש לעבור בחינות הסמכה ממשלתיות.
הנדסאי אינו תואר אקדמאי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
במקרים מסויימים ניתן לבצע השלמה ללימודי הנדסה בחלק מהמוסדות.
במידה ויש לכם רצון לבצע השלמה שכזו - אנו ממליצים לבדוק טוב היכן ניתן לבצע את הדבר.

המכללה הארצית להנדסאים סכנין

המכללה הארצית להנדסאים סכנין

לסקירה המלאה »

רשת אורט

להלן מקצועות הלימוד הנלמדים ברשת אורט

לסקירה המלאה »

בי"ס לטכנולוגיה של האוניברסיטה הפתוחה

להלן מקצועות הלימוד הנלמדים במוסד הלימודים הנ"ל

לסקירה המלאה »

המכללה הטכנולוגית באר שבע

המכללה הטכנולוגית באר שבע

לסקירה המלאה »

סמינר חרדי בית יעקב חיפה - שלוחה של המכללה למינהל

להלן מקצועות הלימוד הנלמדים במוסד הלימודים הנ"ל

לסקירה המלאה »

המכללה להנדסאים - עמל הישגים עפולה

להלן מקצועות הלימוד הנלמדים במוסד הלימודים הנ"ל

לסקירה המלאה »

סמינר חינוך אור החיים - שלוחה של המכללה למנהל

להלן מקצועות הלימוד הנלמדים במוסד הלימודים הנ"ל

לסקירה המלאה »

סמינר חרדי מעלות בית יעקב - ירושלים

להלן מקצועות הלימוד הנלמדים במוסד הלימודים הנ"ל

לסקירה המלאה »

המכללה למינהל אשדוד

להלן מקצועות הלימוד הנלמדים במוסד הלימודים הנ"ל

לסקירה המלאה »

המכללה הטכנולוגית תל-חי

להלן מקצועות הלימוד הנלמדים במוסד הלימודים הנ"ל

לסקירה המלאה »

סמינר עלי באר שלוחה מרכז חרדי

להלן מקצועות הלימוד הנלמדים במוסד הלימודים הנ"ל

לסקירה המלאה »