bester - רק הטובים ביותר

המכללה הארצית להנדסאים סכנין

 |  27/6/2013 מספר 1000642 דרגו:

המכללה הארצית להנדסאים סכנין

המחקר

המוסד האקדמי המכללה הארצית להכשרה מקצועית סכנין הוסמך על ידי המועצה להשכלה גבוהה להעניק תואר ראשון בתחומים המפורטים להלן.
 .
 הנתונים להלן נלקחו מאתרי המוסדות האקדמאים ומאתר המועצה להשכלה גבוה ובסטר אינה אחראית לכל טעות או תקלה ו/או הסתמכות על נתונים אלו..
 

התחום מעמד המחלקה הרלוונטית הפניה לדוחות נוספים בתחום
/ לימודי הנדסאי אדריכלות ועיצוב פניםפרטים נוספים בדו"ח 1000740
/ לימודי הנדסאות במגוון תחומיםפרטים נוספים בדו"ח 1000747
תכנון מבנים / לימודי הנדסאי בנין / הנדסאי להנדסה אזרחית במגמתפרטים נוספים בדו"ח 1000735
ניהול בניה / לימודי הנדסאי להנדסת בנין במגמתפרטים נוספים בדו"ח 1000735
/ לימודי הנדסאי חשמלפרטים נוספים בדו"ח 1000733
/ לימודי הנדסאי טכנולוגיות מים וביובפרטים נוספים בדו"ח 1000737
טכנולוגיה של המזון / לימודי הנדסאי כימיה במגמתפרטים נוספים בדו"ח 1000732
רכב / לימודי הנדסאי מכונות במגמתפרטים נוספים בדו"ח 1000729
/ לימודי הנדסאי סביבהפרטים נוספים בדו"ח 1000727
/ לימודי הנדסאי תוכנה/מחשביםפרטים נוספים בדו"ח 1000722
/ מכינה להנדסאים וטכנאיםפרטים נוספים בדו"ח 1000746


מעוניינים ליצור קשר עם המכללה הארצית להנדסאים סכנין?

מלאו את הפרטים מטה ויועצי הלימוד של מוסדות נבחרים יצרו אתכם קשר בהקדם:


הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס