bester - רק הטובים ביותר

קורסים ול. תעודה

יש כמעט אין סוף קורסים ולימודי תעודה אותם תוכלו ללמוד במספר רחב של מוסדות לימוד ובתי ספר.
הפריסה של מרבית הקורסים היא פריסה רחבה, כך שכמעט כל מקצוע ניתן ללמוד הן במרכז והן בצפון או בדרום.
אנו מטבע הבדרים לא יכולנו לכלול את כל המוסדות ואת כל הקורסים.
אנו בחרנו לציין רק את הקורסים הפופלריים ביותר.
חלק מהקורסים הינם קורסים להכשרה מקצועית וחלק מהקורסים ולימודי התעודה הם קורסים ולימודי תעודה המיועדים להשכלה כללית ולהנאה.

תחומים פופולריים בתחום

הנה"ח

הנה

קורסים להנהלת חשבונות וחשבות שכר

חשמל וחשמלאות

חשמל וחשמלאות

רשימת המוסדות המובילים ללימודי הנדסאות חשמל

אנגלית

אנגלית

רשימת קורסים ומקומות לימוד ללימודי אנגלית

מזכירות

מזכירות

קורסים ולימודי תעודה בתחום המזכירות

שוק ההון

שוק ההון

קורסים נבחרים בתחום הבורסה ושוק ההון

תקשורת וניו-מדיה

תקשורת וניו-מדיה

מבחר קורסים ולימודי תעודה בתקשורת וניו-מדיה

אימון (קוצ'ינג) וטיפול

אימון (קוצ'ינג) וטיפול

רשימת המוסדות והקורסים המובילים בתחום האימון

מחשבים והייטק

מחשבים והייטק

קורסים ולימודים בתחום המחשבים וההיטק

מטפלות וסייעות

מטפלות וסייעות

מגוון קורסים בתחום המטפלות והסייעות בגנים

יש כמעט אין סוף קורסים ולימודי תעודה שניתן ללמוד אותם ולהשתלם.
חלק מהקורסים הינם לשם רכישת מקצוע או השתפרות מקצועית.
חלק מהקורסים הם בעיקר לתענוג והשכלה כללית.
הקורסים המפורטים בקטגוריה זו מרכביבים את הקורסים המרכזיים הנלמדים ואת המוסדות המרכזיים והגדולים המלמדים אותם.
כמובן שיש עוד קורסים ולימודי תעודה שמאט קוצר היריעה לא ציינו.

חשמל וחשמלאות

להלן רשימת מוסדות נבחרים ללימודי קורסים ללימודי חשמל  וחשמלאות, על סוגיהם השונים:

לסקירה המלאה »

מוסדות נבחרים ללימודי קורסים בתחום המטפלות והסייעות

להלן רשימת מוסדות מובילים ללימודי קורסים בתחום המטפלות בילדים והסייעות בגני ילדים ובפעוטונים:

לסקירה המלאה »

מוסדות מובילים ללימודי קורסים לקבלת רשיון תיווך מקרקעין

להלן רשימת מוסדות לימוד  קורסים לשם קבלת רשיון תיווך מקרקעין

לסקירה המלאה »

לימודי תעודה - כל המוסדות המובילים למרבית לימודי התעודה בישראל, כולל פרוט הקורסים בכל מוסד

ריכזנו עבורכם את הרשימה המקיפה ביותר של המוסדות המובילים בישראל ללימודי תעודה בתחומים שונים ומגוונים. בכל מוסד פורטו רשימות הקורסים הנלמדים בו (כמובן שיתכנו שינויים תוספות והשמטות במהלך הזמן).

לסקירה המלאה »

מוסדות נבחרים ללימודי קורסים טכניים שונים

להלן רשימת מוסדות לימוד  ללימודי קורסים טכניים שונים

לסקירה המלאה »

מוסדות נבחרים ללימודי קורסים למורי דרך ומדריכי טיולים

להלן רשימת מוסדות מובילים ללימודי קורסי מורי דרך ומדריכ טיולים:

לסקירה המלאה »

קורסים לשזירת פרחים

להלן רשימת מוסדות לימוד  ללימודי שזירת פרחים

לסקירה המלאה »

מוסדות נבחרים ללימודי קורסים למזכירות משפטית

להלן מוסדות מובילים ללימודי קורסים למזכירות משפטית:

לסקירה המלאה »

מוסדות מובילים ללימודי מזכירות רפואית (מזכירה רפואית)

להלן מוסדות מובילים ללימודי קורסים למזכירות רפואית:

לסקירה המלאה »

מוסדות נבחרים ללימודי קורס חשבי שכר

להלן רשימת מוסדות נבחרים ללימודי קורסים לחשבות שכר, על סוגיהם השונים.

לסקירה המלאה »

מוסדות נבחרים ללימודי עיצוב אופנה וסטיילינג

להלן רשימת מוסדות לימוד נבחרים ללימודי קורסים בתחום עיצוב האופנה ו/או סטיילינג

לסקירה המלאה »

קורסים בתחום הבורסה, ניירות ערך ושוק ההון

להלן רשימת מוסדות לימוד מובילים בתחומי הבורסה, שוק ההון והמסחר בניירות ערך, כולל פרוט מדוייק של שמות הקורסים השונים.

לסקירה המלאה »

מוסדות נבחרים לקורסים ללימודים בתחום השמאות

להלן רשימת מוסדות לימוד  קורסים השמאות

לסקירה המלאה »

מוסדות נבחרים ללימודי קורסים בתחום התקשורת והניו-מדיה

להלן רשימת מוסדות לימוד  קורסים לתקשורת וניו-מדיה

לסקירה המלאה »

מוסדות מובילים ללימודי קורסים בתחום המחשבים

להלן רשימת מוסדות מובילים ללימודים בתחומי המחשבים - לא כולל לימודים אקדמאים

לסקירה המלאה »

מוסדות מובילים ללימודי טכנולוגיית מים ושפכים

להלן מוסדות מובילים ללימודי טכנולוגיית מים טכנולוגיית ביוב ושפכים

לסקירה המלאה »

מוסדות מובילים לקורסים ללימודי הייטק

להלן מבחר קורסים בתחום לימודי ההייטק והמחשבים - לא כולל קורסים לתארים אקדמאים

לסקירה המלאה »

איפור, צפרניים, תסרוקות, ריסים וסטיילינג

קורסים בתחומי האיפור, הטיפוח, הקסמטיקה, בניית ציפורניים, סטיילינג וכד'

לסקירה המלאה »

מוסדות מובילים ללימודי קורסים למזכירות, מזכירות בכירה ומנהלות לשכה

להלן רשימה של מוסדות מובילים ללימודי קורסים בתחום המזכירות, מזכירות בכירות ומנהלות לשכה

לסקירה המלאה »

מוסדות ללימוד קורסים בתחומי הרפואה

להלן מוסדות ללימוד תחומים שונים הקשורים לרפואה ובריאות

לסקירה המלאה »

מוסדות מובילים ללימודי קורסים בתחום הניהול

להלן רשימת מוסדות ללימודי קורסים בתחומי הניהול הכללים, כולל פרוט של הקורסים השונים בכל תחום:

לסקירה המלאה »

מוסדות נבחרים ללימודי קורסים לשפות זרות (לא כולל אנגלית)

להלן רשימת מוסדות לימוד  קורסים לשפות זרות  - לא כולל לימודי אנגלית

לסקירה המלאה »

קורסים בתחום הבטיחות והגהות

להלן רשימת קורסים בתחום הבטיחות כולל מוסדות הלימוד בהם ניתן ללמוד את תחום הבטיחות

לסקירה המלאה »

לימודי אנגלית

להלן מוסדות מובילים בישראל ללימודי אנגלית כולל פרוט הקורסים המתקיימים בכל מוסד ומוסד.

לסקירה המלאה »

מוסדות מובילים ללימודי עיצוב פנים

להלן רשימת מוסדות לימוד נבחרים ללימודי קורסים בתחום עיצוב הפנים

לסקירה המלאה »

מוסדות מובילים ללימודי הנהלת חשבונות וחשבות

להלן רשימת מוסדות ללימודי הנהלת חשבונות וחשבות, כולל רשימת הקורסים והמגמות השונות בתחום הנהלת חשבונות

לסקירה המלאה »

קורסים ללימודי טכנאות, טכנאות ומקצועות טכניים

להלן רשימת בתי ספר מובילים בתחום לימודי קורסים לטכנאים מוסמכים וטכנאות, על הסוגים השונים של לימודי טכנאים הקיימים בשוק

לסקירה המלאה »

מוסדות לימוד נבחרים ללימודי צילום

להלן רשימת מוסדות לימוד נבחרים ללימודי צילום

לסקירה המלאה »

מוסדות נבחרים ללימודי קורסים בתחום ניהול משאבי אנוש

להלן רשימת מוסדות לימוד נבחרים ללימודי קורסים בתחום ניהול משאבי אנוש, כולל פרוט הקורסים השונים בכל מוסד ומוסד

לסקירה המלאה »

מוסדות מובילים ללימודי מכונאות רכב

להלן מוסדות מובילים ללימודי מכונאות רכב:

לסקירה המלאה »

מוסדות נבחרים ללימודי קורסים בתחום הכושר הספורט והאקסטרים

להלן רשימת מוסדות מובילים לקורסים בתחומים הספורט הכושר והאקסטרים

לסקירה המלאה »

מוסדות נבחרים ללימודי עיצוב גרפי, עיצוב אתרים ומולטי מדיה

להלן רשימת מוסדות לימוד נבחרים ללימודי קורסים בתחום עיצוב גרפי, עיצוב אתרים ומולטימדיה:

לסקירה המלאה »

לימודי ברמנים

להלן מוסדות הלימוד ללימודי ברמנים בישראל

לסקירה המלאה »

מוסדות מובילים ללימודי קורסי צורפות

להלן רשימת מוסדות לימוד נבחרים ללימודי קורסים בתחום הצורפות

לסקירה המלאה »

מוסדות מובילים ללימודי קורסים בקירור ומיזוג אויר

חהחו מוסדות לימוד נבחרים ללימודי קירור ומיזוג אויר:

לסקירה המלאה »

מוסדות נבחרים ללימודי ניהול השיווק, הפרסום והמכירות

להלן רשימת מוסדות לימוד נבחרים ללימודי קורסים בתחום ניהול תחומי השיווק הפרסום והמכירות

לסקירה המלאה »

מוסדות לימוד מובילים בתחום לימודי הגישור

להלן מוסדות מובילים ללימודי קורסים בתחומי הגישור:

לסקירה המלאה »

מוסדות נבחרים לקורסים בתחום השירה, פיתוח הקול והמשחק

להלן רשימת מוסדות לימוד  קורסים בתחום השירה פיתוח הקול והמשחק

לסקירה המלאה »