bester - רק הטובים ביותר

מוסדות מובילים ללימודי קורסים בתחום הניהול

 |  7/10/2013 מספר 1000884 דרגו:

להלן רשימת מוסדות ללימודי קורסים בתחומי הניהול הכללים, כולל פרוט של הקורסים השונים בכל תחום:

High School

 

ניהול - מגמת מנהל עסקים - מסלול ישומי.

ניהול - מגמת ניהול מחסן ממוחשב.

ניהול - מגמת מיומנות ניהול.

ניהול - מגמת ניהול פרוייקטים בענף הבניה.

ניהול - מגמת ניהול תפעול בכיר.


אוניברסיטת חיפה

אוניברסיטת חיפה

 

ניהול - מגמת דיירקטורים.

ניהול - מגמת ביקורת פנים.

ניהול - מגמת לימודי מנכ"לים.

ניהול - מגמת ניהול בשלטון המקומי.

ניהול - מגמת מנהל שרותי בריאות.

ניהול - מגמת לימודי מנהל עסקים.

ניהול - מגמת ניהול שיווק פרסום ומכירות.

ניהול - מגמת פיתוח מיומנויות בניהול.

היחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ של אוניברסיטת חיפה


המכללה למינהל - בית הספר ללימודי תעודה

המכללה למינהל - בית הספר ללימודי תעודה

 

ניהול - מגמת מנהל עסקים.

ניהול - מגמת שיווק פרסום ויחסי ציבור.


מעונין שנציג ממוסדות הלימוד יצור איתך קשר?

מלאו את הפרטים מטה ויועצי הלימוד של מוסדות נבחרים יצרו אתכם קשר בהקדם:


להב

להב

 

ניהול - מגמת קורס דירקטורים ונושאי משרה בכירים.

ניהול - מגמת קורס יצירת ערך והשבחת חברות.

ניהול - מגמת קורס תורת המשחקים ככלי החלטה אסטרטגי.

ניהול - מגמת קורס ישום תהליכים אסטרטגים בארגון.

ניהול - מגמת קורס ניהול אסטרטגי.

ניהול - מגמת קורס מיומנויות מתקדמות בניהול.

ניהול - מגמת קורס ניהול פיננסי.

ניהול - מגמת קורס הכשרת יועצים.

ניהול - מגמת קורס ניהול משא ומתן - מתאוריה לישום.

ניהול - מגמת קורס ניהול קריירה.

ניהול - מגמת קורס ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות.

ניהול - מגמת קורס ניהול סיכונים.

ניהול - מגמת קורס ניהול איכות.

ניהול - מגמת קורס מנהיגות.

הפקולטה לניהול באוניברסיטת תל-אביב


המרכז להשתלמויות  - רופין

המרכז להשתלמויות - רופין

 

ניהול - מגמת לימודי מנהל עסקים.

ניהול - מגמת איכות בארגון ניהול ובקרה.

ניהול - מגמת ניהול אחזקה בכיר.

ניהול - מגמת ניהול מערכות תפעוליות.

ניהול - מגמת תפ"י - תכנון, פיקוח וייצור.


מכללת A.B.S RETAIL SCHOOL

מכללת A.B.S RETAIL SCHOOL

 

ניהול - מגמת סדנת מכירות אינטנסיבית לסוכני ונציגי מכירות.

ניהול - מגמת קורס יזמות עסקית לנוער.

ניהול - מגמת קורס מנהל עסקים במרחב הקמעונאי.

בית הספר למקצועות הקימעונאות


מעונין שנציג ממוסדות הלימוד יצור איתך קשר?

מלאו את הפרטים מטה ויועצי הלימוד של מוסדות נבחרים יצרו אתכם קשר בהקדם:


המכללה האקדמית אשקלון - היחידה ללימודי חוץ

המכללה האקדמית אשקלון - היחידה ללימודי חוץ

 

ניהול - מגמת קורס נהול עסקים משפחתיים ועסקים קמעונאיים.

ניהול - מגמת קורס השבחת מיומנות למנהלים בכירים, בדגש על ניהול פעילות בחו"ל.

ניהול - מגמת קורס מנהלי עסקים.

ניהול - מגמת קורס מנהל ציבורי.

ניהול - מגמת קורס הקמה וניהול עסק.

ניהול - מגמת קורס הכשרת מנהלים בכירים ויועצים עיסקיים.

ניהול - מגמת קורס ניהול ובקרת פרוייקטים.

ניהול - מגמת קורס יזמות וניהול עסק.


מכון לנדר

מכון לנדר

 

ניהול - מגמת קורס ניהול עמותות ומלכרים.

מכון לנדר - היחידה ללימודי חוץ


מכללת ספיר

מכללת ספיר

 

ניהול - מגמת ניהול עסקי בענף החקלאות.

ניהול - מגמת קורס יזמות עיסקית לנשים.

ניהול - מגמת קורס הכשרת דירקטורים.

ניהול - מגמת קורס ניהול עיסקי.

ניהול - מגמת קורס ניהול עיסקי למנהלים.

ניהול - מגמת קורס מנהלי קהילה במרחב הכפרי.

ניהול - מגמת קורס מנהלי עבודה בתעשיה.

המכללה האקדמית ספיר - המרכז ללימודי חוץ ולימודי המשך


מעונין שנציג ממוסדות הלימוד יצור איתך קשר?

מלאו את הפרטים מטה ויועצי הלימוד של מוסדות נבחרים יצרו אתכם קשר בהקדם:


האקדמיה לפיננסים - מגדל שוקי הון

האקדמיה לפיננסים - מגדל שוקי הון

 

ניהול - מגמת קורס יזמות עיסקית פרקטית.

לימודי פיננסים, לימודי יזמות ולימודי נדל"ן


JCE לימודי המשך בירושלים

JCE לימודי המשך בירושלים

 

ניהול - מגמת פיתוח מנהלים.

ניהול - מגמת ניהול פרוייקטים בבניה בשיתוף הטכניון.

ניהול - מגמת קורס ניהול פרוייקטים בשיתוף הטכניון.

היחידה ללימודי המשך של עזריאלי - מכללה אקדמית להנדסה ירושלים


מכללת רמת גן

מכללת רמת גן

 

ניהול - מגמת ניהול עיסקי.

היחידה ללימודי חוץ אקדמיים


מעונין שנציג ממוסדות הלימוד יצור איתך קשר?

מלאו את הפרטים מטה ויועצי הלימוד של מוסדות נבחרים יצרו אתכם קשר בהקדם:


מכללת אתגר - באר שבע

מכללת אתגר - באר שבע

 

ניהול - מגמת קורס מנהל עסקים.

ניהול - מגמת ניהול עבודה בבנין- תשתיות עפר.

ניהול - מגמת ניהול מחסן ממוחשב.

מוסד השכלה גדול ומוביל בדרום


המכללה האקדמית כנרת

המכללה האקדמית כנרת

 

ניהול - מגמת הכשרת דיירקטורים ונושאי משרה.

ניהול - מגמת מנהיגות וניהול קהילתי במגזר הכפרי.

המכללה האקדמית כנרת - היחידה ללימודי תעודה


המכללה המשותפת

המכללה המשותפת

 

ניהול - מגמת מנהל עסקים.


מעונין שנציג ממוסדות הלימוד יצור איתך קשר?

מלאו את הפרטים מטה ויועצי הלימוד של מוסדות נבחרים יצרו אתכם קשר בהקדם:


המכללה לפיננסים וביטוח

המכללה לפיננסים וביטוח

 

ניהול - מגמת קורס ניהול משרד ביטוח.

המכללה לפיננסים וביטוח שליד לשכת סוכני הביטוח בישראל


המחקר

*


הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס