bester - רק הטובים ביותר

אוניברסיטת חיפה

 |  13/7/2013 מספר 1000759 דרגו:

אוניברסיטת חיפה

המחקר

המוסד האקדמי אוניברסיטת חיפה הוסמך על ידי המועצה להשכלה גבוהה להעניק תואר ראשון בתחומים המפורטים להלן.
 .
 הנתונים להלן נלקחו מאתרי המוסדות האקדמאים ומאתר המועצה להשכלה גבוה ובסטר אינה אחראית לכל טעות או תקלה ו/או הסתמכות על נתונים אלו..
 

התחום מעמד המחלקה הרלוונטית הפניה לדוחות נוספים בתחום
לימודי אנגלית / אנגליתפרטים נוספים בדו"ח 1000859
אנגלית עיסקית / אנגליתפרטים נוספים בדו"ח 1000859
יועץ השקעות ומנהל תיקים / בורסה, ניירות ערך ושוק ההוןפרטים נוספים בדו"ח 1000860
ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות / בורסה, ניירות ערך ושוק ההוןפרטים נוספים בדו"ח 1000860
שוק ההון ועולם המסחר בשווקים הפיננסים / בורסה, ניירות ערך ושוק ההוןפרטים נוספים בדו"ח 1000860
מנהלי הסדרים פנסיונים / ביטוח ופנסיהפרטים נוספים בדו"ח 1000862
ניהול לשכה ומזכירות בכירה / מזכירות וניהול לשכהפרטים נוספים בדו"ח 1000877
דיירקטורים / ניהולפרטים נוספים בדו"ח 1000884
ביקורת פנים / ניהולפרטים נוספים בדו"ח 1000884
לימודי מנכ"לים / ניהולפרטים נוספים בדו"ח 1000884
ניהול בשלטון המקומי / ניהולפרטים נוספים בדו"ח 1000884
מנהל שרותי בריאות / ניהולפרטים נוספים בדו"ח 1000884
לימודי מנהל עסקים / ניהולפרטים נוספים בדו"ח 1000884
ניהול שיווק פרסום ומכירות / ניהולפרטים נוספים בדו"ח 1000884
פיתוח מיומנויות בניהול / ניהולפרטים נוספים בדו"ח 1000884
ניהול ופיתוח משאבי אנוש / ניהול משאבי אנושפרטים נוספים בדו"ח 1000886
יחסי ציבור ודוברות / תקשורת וניו מדיהפרטים נוספים בדו"ח 1000904
שדרנות וקריינות / תקשורת וניו מדיהפרטים נוספים בדו"ח 1000904
תקשורת ועיתונות מתקדמת / תקשורת וניו מדיהפרטים נוספים בדו"ח 1000904
לימודי אנגלית / אנגליתפרטים נוספים בדו"ח 1000969
אנגלית עיסקית / אנגליתפרטים נוספים בדו"ח 1000969
יועץ השקעות ומנהל תיקים / בורסה, ניירות ערך ושוק ההוןפרטים נוספים בדו"ח 1000969
ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות / בורסה, ניירות ערך ושוק ההוןפרטים נוספים בדו"ח 1000969
שוק ההון ועולם המסחר בשווקים הפיננסים / בורסה, ניירות ערך ושוק ההוןפרטים נוספים בדו"ח 1000969
מנהלי הסדרים פנסיונים / ביטוח ופנסיהפרטים נוספים בדו"ח 1000969
ניהול לשכה ומזכירות בכירה / מזכירות וניהול לשכהפרטים נוספים בדו"ח 1000969
דיירקטורים / ניהולפרטים נוספים בדו"ח 1000969
ביקורת פנים / ניהולפרטים נוספים בדו"ח 1000969
לימודי מנכ"לים / ניהולפרטים נוספים בדו"ח 1000969
ניהול בשלטון המקומי / ניהולפרטים נוספים בדו"ח 1000969
מנהל שרותי בריאות / ניהולפרטים נוספים בדו"ח 1000969
לימודי מנהל עסקים / ניהולפרטים נוספים בדו"ח 1000969
ניהול שיווק פרסום ומכירות / ניהולפרטים נוספים בדו"ח 1000969
פיתוח מיומנויות בניהול / ניהולפרטים נוספים בדו"ח 1000969
ניהול ופיתוח משאבי אנוש / ניהול משאבי אנושפרטים נוספים בדו"ח 1000969
יחסי ציבור ודוברות / תקשורת וניו מדיהפרטים נוספים בדו"ח 1000969
שדרנות וקריינות / תקשורת וניו מדיהפרטים נוספים בדו"ח 1000969
תקשורת ועיתונות מתקדמת / תקשורת וניו מדיהפרטים נוספים בדו"ח 1000969


מעוניינים ליצור קשר עם אוניברסיטת חיפה?

מלאו את הפרטים מטה ויועצי הלימוד של מוסדות נבחרים יצרו אתכם קשר בהקדם:


הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס