bester - רק הטובים ביותר

המכללה האקדמית ספיר - המרכז ללימודי חוץ והמשך

 |  13/7/2013 מספר 1000787 דרגו:

המכללה האקדמית ספיר - המרכז ללימודי חוץ והמשך

המחקר

המוסד האקדמי מכללת ספיר הוסמך על ידי המועצה להשכלה גבוהה להעניק תואר ראשון בתחומים המפורטים להלן.
 .
 הנתונים להלן נלקחו מאתרי המוסדות האקדמאים ומאתר המועצה להשכלה גבוה ובסטר אינה אחראית לכל טעות או תקלה ו/או הסתמכות על נתונים אלו..
 

התחום מעמד המחלקה הרלוונטית הפניה לדוחות נוספים בתחום
קורס הום סטיילינג / אדריכלות ועיצוב פניםפרטים נוספים בדו"ח 1000857
קורס תוכנת עיצוב והדמיה בתלת מימד / אדריכלות ועיצוב פניםפרטים נוספים בדו"ח 1000857
קורס שרטוט ממוחשב / אדריכלות ועיצוב פניםפרטים נוספים בדו"ח 1000857
דיני ניירות ערך ואתיקה / בורסה, ניירות ערך ושוק ההוןפרטים נוספים בדו"ח 1000860
מגוון רחב של קורסים בתחום המחשבים וההיטק / היטקפרטים נוספים בדו"ח 1000864
מגוון רחב של קורסים בתחום המחשבים וההיטק / מחשביםפרטים נוספים בדו"ח 1000865
קורס הנהלת חשבונות 1+2 / הנהלת חשבונות וחשבותפרטים נוספים בדו"ח 1000866
קורס הנהלת חשבונות 3 / הנהלת חשבונות וחשבותפרטים נוספים בדו"ח 1000866
קורס חשבי שכר בכירים / חשב שכרפרטים נוספים בדו"ח 1000868
קורס חשמלאי מוסמך / חשמל, וחשמלאותפרטים נוספים בדו"ח 1000869
קורס חשמלאי ראשי / חשמל, וחשמלאותפרטים נוספים בדו"ח 1000869
קורס תכנות בקרים / חשמל, וחשמלאותפרטים נוספים בדו"ח 1000869
קורס יועצי מס / ייעוץ מספרטים נוספים בדו"ח 1000872
קורס המסמכת מדריכי ספיניג / כושר ספורט ואקסטריםפרטים נוספים בדו"ח 1000873
קורס מדריכים להפעלת תינוקות במים / כושר ספורט ואקסטריםפרטים נוספים בדו"ח 1000873
קורס לעבודה במים על פי עקרונות הפילטיס / כושר ספורט ואקסטריםפרטים נוספים בדו"ח 1000873
קורס הסמכת מדריכי פילאטיס מזרן / כושר ספורט ואקסטריםפרטים נוספים בדו"ח 1000873
קורס להסמכת מדריכי חדר כושר / כושר ספורט ואקסטריםפרטים נוספים בדו"ח 1000873
קורס הסמכת מדריכי אירובי וחיזוק / כושר ספורט ואקסטריםפרטים נוספים בדו"ח 1000873
קורס להסמכת מדריכי התעמלות במים / כושר ספורט ואקסטריםפרטים נוספים בדו"ח 1000873
מזכירות רפואית / מזכירה רפואיתפרטים נוספים בדו"ח 1000876
קורס תועמלנות רפואית / מקצועות רפואייםפרטים נוספים בדו"ח 1000881
קורס הידרוטרפיה / מקצועות רפואייםפרטים נוספים בדו"ח 1000881
קורס הידרוטרפיה למקצועות הבריאות / מקצועות רפואייםפרטים נוספים בדו"ח 1000881
קורס מדריך שיקומי וחינוכי בעזרת בעלי חיים / מקצועות רפואייםפרטים נוספים בדו"ח 1000881
ניהול עסקי בענף החקלאות / ניהולפרטים נוספים בדו"ח 1000884
קורס יזמות עיסקית לנשים / ניהולפרטים נוספים בדו"ח 1000884
קורס הכשרת דירקטורים / ניהולפרטים נוספים בדו"ח 1000884
קורס ניהול עיסקי / ניהולפרטים נוספים בדו"ח 1000884
קורס ניהול עיסקי למנהלים / ניהולפרטים נוספים בדו"ח 1000884
קורס מנהלי קהילה במרחב הכפרי / ניהולפרטים נוספים בדו"ח 1000884
קורס מנהלי עבודה בתעשיה / ניהולפרטים נוספים בדו"ח 1000884
ניהול רכש וקניינות / ניהול לוגיסטי, יבוא רכש ומלאיפרטים נוספים בדו"ח 1000885
ניהול משאבי אנוש / ניהול משאבי אנושפרטים נוספים בדו"ח 1000886
ניהול שיווק וקידום מכירות / ניהול שיווק פרסום ומכירותפרטים נוספים בדו"ח 1000887
קורס עיצוב אופנה / עיצוב אופנה וסטיילינגפרטים נוספים בדו"ח 1000888
קורס עיצוב גרפי / עיצוב גרפי, עיצוב אתרים ומולטי מדיהפרטים נוספים בדו"ח 1000891
קורס עיצוב פנים / עיצוב פניםפרטים נוספים בדו"ח 1000892
קורס בקרת איכות / קורסים טכנייםפרטים נוספים בדו"ח 1000898
קורס שיווק באינטרנט לעסקים / תקשורת וניו מדיהפרטים נוספים בדו"ח 1000904
קורס דוברות ויועצי תקשורת / תקשורת וניו מדיהפרטים נוספים בדו"ח 1000904
קורס גישור - מרכז גבים לגישור / גישורפרטים נוספים בדו"ח 1000965
קורס גישור משפחה - גישור ופרידה - מרכז גבים / גישורפרטים נוספים בדו"ח 1000965
קורס הום סטיילינג / אדריכלות ועיצוב פניםפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס תוכנת עיצוב והדמיה בתלת מימד / אדריכלות ועיצוב פניםפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס שרטוט ממוחשב / אדריכלות ועיצוב פניםפרטים נוספים בדו"ח 1000969
דיני ניירות ערך ואתיקה / בורסה, ניירות ערך ושוק ההוןפרטים נוספים בדו"ח 1000969
מגוון רחב של קורסים בתחום המחשבים וההיטק / היטקפרטים נוספים בדו"ח 1000969
מגוון רחב של קורסים בתחום המחשבים וההיטק / מחשביםפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס הנהלת חשבונות 1+2 / הנהלת חשבונות וחשבותפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס הנהלת חשבונות 3 / הנהלת חשבונות וחשבותפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס חשבי שכר בכירים / חשב שכרפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס חשמלאי מוסמך / חשמל, וחשמלאותפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס חשמלאי ראשי / חשמל, וחשמלאותפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס תכנות בקרים / חשמל, וחשמלאותפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס יועצי מס / ייעוץ מספרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס המסמכת מדריכי ספיניג / כושר ספורט ואקסטריםפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס מדריכים להפעלת תינוקות במים / כושר ספורט ואקסטריםפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס לעבודה במים על פי עקרונות הפילטיס / כושר ספורט ואקסטריםפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס הסמכת מדריכי פילאטיס מזרן / כושר ספורט ואקסטריםפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס להסמכת מדריכי חדר כושר / כושר ספורט ואקסטריםפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס הסמכת מדריכי אירובי וחיזוק / כושר ספורט ואקסטריםפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס להסמכת מדריכי התעמלות במים / כושר ספורט ואקסטריםפרטים נוספים בדו"ח 1000969
מזכירות רפואית / מזכירה רפואיתפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס תועמלנות רפואית / מקצועות רפואייםפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס הידרוטרפיה / מקצועות רפואייםפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס הידרוטרפיה למקצועות הבריאות / מקצועות רפואייםפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס מדריך שיקומי וחינוכי בעזרת בעלי חיים / מקצועות רפואייםפרטים נוספים בדו"ח 1000969
ניהול עסקי בענף החקלאות / ניהולפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס יזמות עיסקית לנשים / ניהולפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס הכשרת דירקטורים / ניהולפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס ניהול עיסקי / ניהולפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס ניהול עיסקי למנהלים / ניהולפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס מנהלי קהילה במרחב הכפרי / ניהולפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס מנהלי עבודה בתעשיה / ניהולפרטים נוספים בדו"ח 1000969
ניהול רכש וקניינות / ניהול לוגיסטי, יבוא רכש ומלאיפרטים נוספים בדו"ח 1000969
ניהול משאבי אנוש / ניהול משאבי אנושפרטים נוספים בדו"ח 1000969
ניהול שיווק וקידום מכירות / ניהול שיווק פרסום ומכירותפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס עיצוב אופנה / עיצוב אופנה וסטיילינגפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס עיצוב גרפי / עיצוב גרפי, עיצוב אתרים ומולטי מדיהפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס עיצוב פנים / עיצוב פניםפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס בקרת איכות / קורסים טכנייםפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס שיווק באינטרנט לעסקים / תקשורת וניו מדיהפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס דוברות ויועצי תקשורת / תקשורת וניו מדיהפרטים נוספים בדו"ח 1000969


מעוניינים ליצור קשר עם המכללה האקדמית ספיר - המרכז ללימודי חוץ והמשך?

מלאו את הפרטים מטה ויועצי הלימוד של מוסדות נבחרים יצרו אתכם קשר בהקדם:


הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס