bester - רק הטובים ביותר

אורט קריירה

 |  13/7/2013 מספר 1000761 דרגו:

אורט קריירה

המחקר

המוסד האקדמי אורט קריירה הוסמך על ידי המועצה להשכלה גבוהה להעניק תואר ראשון בתחומים המפורטים להלן.
 .
 הנתונים להלן נלקחו מאתרי המוסדות האקדמאים ומאתר המועצה להשכלה גבוה ובסטר אינה אחראית לכל טעות או תקלה ו/או הסתמכות על נתונים אלו..
 

התחום מעמד המחלקה הרלוונטית הפניה לדוחות נוספים בתחום
קורס עיצוב ואדריכלות פנים / אדריכלות ועיצוב פניםפרטים נוספים בדו"ח 1000857
לימודי עיצוב פנים / אדריכלות ועיצוב פניםפרטים נוספים בדו"ח 1000857
קורס טכנאי מחשבים אישיים / היטקפרטים נוספים בדו"ח 1000864
קורס טכנאי מחשבים אישיים / מחשביםפרטים נוספים בדו"ח 1000865
קורס הנהלת חשבונות 1+2 / הנהלת חשבונות וחשבותפרטים נוספים בדו"ח 1000866
קורס הנהלת חשבונות סוג 3 / הנהלת חשבונות וחשבותפרטים נוספים בדו"ח 1000866
קורס ניהול והפקת ארועים / הפקותפרטים נוספים בדו"ח 1000867
קורס חשמלאי מוסך / חשמל, וחשמלאותפרטים נוספים בדו"ח 1000869
קורס חשמלאי ראשי / חשמל, וחשמלאותפרטים נוספים בדו"ח 1000869
קורס חשמלאי מתח גבוה / חשמל, וחשמלאותפרטים נוספים בדו"ח 1000869
מזכירות רפואית / מזכירה רפואיתפרטים נוספים בדו"ח 1000876
קורס הכשרת סייעות לחינוך המיוחד / מטפלות וסייעותפרטים נוספים בדו"ח 1000878
קורס טכנאי שיניים מוסמך / מקצועות רפואייםפרטים נוספים בדו"ח 1000881
קורס סייעות שיניים / מקצועות רפואייםפרטים נוספים בדו"ח 1000881
קורס ניהול רכש ומלאי / ניהול לוגיסטי, יבוא רכש ומלאיפרטים נוספים בדו"ח 1000885
קורס ניהול משאבי אנוש / ניהול משאבי אנושפרטים נוספים בדו"ח 1000886
קורס ניהול שיווק ומכירות / ניהול שיווק פרסום ומכירותפרטים נוספים בדו"ח 1000887
עיצוב גרפי / עיצוב גרפי, עיצוב אתרים ומולטי מדיהפרטים נוספים בדו"ח 1000891
קורס תוכנות גרפיות / עיצוב גרפי, עיצוב אתרים ומולטי מדיהפרטים נוספים בדו"ח 1000891
קורס תלת מימד ואנימציה / עיצוב גרפי, עיצוב אתרים ומולטי מדיהפרטים נוספים בדו"ח 1000891
קורס צורפות - יסודות / צורפותפרטים נוספים בדו"ח 1000894
קורס צורפות - בסיסי / צורפותפרטים נוספים בדו"ח 1000894
קורס צורפות מתקדם / צורפותפרטים נוספים בדו"ח 1000894
קורס עיצוב תכשיטים ממוחשב / צורפותפרטים נוספים בדו"ח 1000894
קורס מעליתן מעשי / קורסים טכנייםפרטים נוספים בדו"ח 1000898
קורס מעליתן מוסמך / קורסים טכנייםפרטים נוספים בדו"ח 1000898
קורס חשמל גנרטורים / קורסים טכנייםפרטים נוספים בדו"ח 1000898
קורס ממנונה בטיחות בעבודה / קורסים טכנייםפרטים נוספים בדו"ח 1000898
קורס CCNA / קורסים טכנייםפרטים נוספים בדו"ח 1000898
קורס טכנאי מיזוג אויר / קורסים טכנייםפרטים נוספים בדו"ח 1000898
לימודי שזירת פרחים מקצועית / שזירת פרחיםפרטים נוספים בדו"ח 1000899
לימודי שזירת פרחים מתקדם / שזירת פרחיםפרטים נוספים בדו"ח 1000899
קורס עיצוב ואדריכלות פנים / אדריכלות ועיצוב פניםפרטים נוספים בדו"ח 1000969
לימודי עיצוב פנים / אדריכלות ועיצוב פניםפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס טכנאי מחשבים אישיים / היטקפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס טכנאי מחשבים אישיים / מחשביםפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס הנהלת חשבונות 1+2 / הנהלת חשבונות וחשבותפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס הנהלת חשבונות סוג 3 / הנהלת חשבונות וחשבותפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס ניהול והפקת ארועים / הפקותפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס חשמלאי מוסך / חשמל, וחשמלאותפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס חשמלאי ראשי / חשמל, וחשמלאותפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס חשמלאי מתח גבוה / חשמל, וחשמלאותפרטים נוספים בדו"ח 1000969
מזכירות רפואית / מזכירה רפואיתפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס הכשרת סייעות לחינוך המיוחד / מטפלות וסייעותפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס טכנאי שיניים מוסמך / מקצועות רפואייםפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס סייעות שיניים / מקצועות רפואייםפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס ניהול רכש ומלאי / ניהול לוגיסטי, יבוא רכש ומלאיפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס ניהול משאבי אנוש / ניהול משאבי אנושפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס ניהול שיווק ומכירות / ניהול שיווק פרסום ומכירותפרטים נוספים בדו"ח 1000969
עיצוב גרפי / עיצוב גרפי, עיצוב אתרים ומולטי מדיהפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס תוכנות גרפיות / עיצוב גרפי, עיצוב אתרים ומולטי מדיהפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס תלת מימד ואנימציה / עיצוב גרפי, עיצוב אתרים ומולטי מדיהפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס צורפות - יסודות / צורפותפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס צורפות - בסיסי / צורפותפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס צורפות מתקדם / צורפותפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס עיצוב תכשיטים ממוחשב / צורפותפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס מעליתן מעשי / קורסים טכנייםפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס מעליתן מוסמך / קורסים טכנייםפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס חשמל גנרטורים / קורסים טכנייםפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס ממנונה בטיחות בעבודה / קורסים טכנייםפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס CCNA / קורסים טכנייםפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס טכנאי מיזוג אויר / קורסים טכנייםפרטים נוספים בדו"ח 1000969
לימודי שזירת פרחים מקצועית / שזירת פרחיםפרטים נוספים בדו"ח 1000969
לימודי שזירת פרחים מתקדם / שזירת פרחיםפרטים נוספים בדו"ח 1000969


מעוניינים ליצור קשר עם אורט קריירה?

מלאו את הפרטים מטה ויועצי הלימוד של מוסדות נבחרים יצרו אתכם קשר בהקדם:


הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס