bester - רק הטובים ביותר

המכללה האקדמית בוינגייט

 |  13/7/2013 מספר 1000785 דרגו:

המכללה האקדמית בוינגייט

המחקר

המוסד האקדמי מכון וינגייט הוסמך על ידי המועצה להשכלה גבוהה להעניק תואר ראשון בתחומים המפורטים להלן.
 .
 הנתונים להלן נלקחו מאתרי המוסדות האקדמאים ומאתר המועצה להשכלה גבוה ובסטר אינה אחראית לכל טעות או תקלה ו/או הסתמכות על נתונים אלו..
 

התחום מעמד המחלקה הרלוונטית הפניה לדוחות נוספים בתחום
קורס מורים לרכיבה טיפולית / טיפול ואיבחוןפרטים נוספים בדו"ח 1000968
קורס למדריכי שחיה שיקומית והידרותרפיה / טיפול ואיבחוןפרטים נוספים בדו"ח 1000968
קורס מדריכי פילטיס / כושר ספורט ואקסטריםפרטים נוספים בדו"ח 1000873
קורס מדריכי כושר גופני ובריאות (חדרי כושר) ואימון קטינים / כושר ספורט ואקסטריםפרטים נוספים בדו"ח 1000873
קורס מחול אירובי ועיצוב הגוף / כושר ספורט ואקסטריםפרטים נוספים בדו"ח 1000873
קורס מדריכים לאופני שטח / כושר ספורט ואקסטריםפרטים נוספים בדו"ח 1000873
קורס מדריכי סנפלינג / כושר ספורט ואקסטריםפרטים נוספים בדו"ח 1000873
קורס מדריך כושר אישי / כושר ספורט ואקסטריםפרטים נוספים בדו"ח 1000873
קורס מורי דרך מוסמכים / מורי דרךפרטים נוספים בדו"ח 1000874
קורס מנחי סדנאות שטח / מורי דרךפרטים נוספים בדו"ח 1000874
קורס מדריכי פילטיס / כושר ספורט ואקסטריםפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס מדריכי כושר גופני ובריאות (חדרי כושר) ואימון קטינים / כושר ספורט ואקסטריםפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס מחול אירובי ועיצוב הגוף / כושר ספורט ואקסטריםפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס מדריכים לאופני שטח / כושר ספורט ואקסטריםפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס מדריכי סנפלינג / כושר ספורט ואקסטריםפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס מדריך כושר אישי / כושר ספורט ואקסטריםפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס מורי דרך מוסמכים / מורי דרךפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס מנחי סדנאות שטח / מורי דרךפרטים נוספים בדו"ח 1000969


מעוניינים ליצור קשר עם המכללה האקדמית בוינגייט?

מלאו את הפרטים מטה ויועצי הלימוד של מוסדות נבחרים יצרו אתכם קשר בהקדם:


הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס