bester - רק הטובים ביותר

להב הפקולטה לניהול באוניברסיטת תל-אביב

 |  13/7/2013 מספר 1000805 דרגו:

להב הפקולטה לניהול באוניברסיטת תל-אביב

המחקר

המוסד האקדמי להב הוסמך על ידי המועצה להשכלה גבוהה להעניק תואר ראשון בתחומים המפורטים להלן.
 .
 הנתונים להלן נלקחו מאתרי המוסדות האקדמאים ומאתר המועצה להשכלה גבוה ובסטר אינה אחראית לכל טעות או תקלה ו/או הסתמכות על נתונים אלו..
 

התחום מעמד המחלקה הרלוונטית הפניה לדוחות נוספים בתחום
קורס משקיע בעצמי / בורסה, ניירות ערך ושוק ההוןפרטים נוספים בדו"ח 1000860
קורס ניהול נדל"ן / נדל"ןפרטים נוספים בדו"ח 1000883
קורס דירקטורים ונושאי משרה בכירים / ניהולפרטים נוספים בדו"ח 1000884
קורס יצירת ערך והשבחת חברות / ניהולפרטים נוספים בדו"ח 1000884
קורס תורת המשחקים ככלי החלטה אסטרטגי / ניהולפרטים נוספים בדו"ח 1000884
קורס ישום תהליכים אסטרטגים בארגון / ניהולפרטים נוספים בדו"ח 1000884
קורס ניהול אסטרטגי / ניהולפרטים נוספים בדו"ח 1000884
קורס מיומנויות מתקדמות בניהול / ניהולפרטים נוספים בדו"ח 1000884
קורס ניהול פיננסי / ניהולפרטים נוספים בדו"ח 1000884
קורס הכשרת יועצים / ניהולפרטים נוספים בדו"ח 1000884
קורס ניהול משא ומתן - מתאוריה לישום / ניהולפרטים נוספים בדו"ח 1000884
קורס ניהול קריירה / ניהולפרטים נוספים בדו"ח 1000884
קורס ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות / ניהולפרטים נוספים בדו"ח 1000884
קורס ניהול סיכונים / ניהולפרטים נוספים בדו"ח 1000884
קורס ניהול איכות / ניהולפרטים נוספים בדו"ח 1000884
קורס מנהיגות / ניהולפרטים נוספים בדו"ח 1000884
קורס ניהול משאבי אנוש / ניהול משאבי אנושפרטים נוספים בדו"ח 1000886
קורס ניהול שיווק / ניהול שיווק פרסום ומכירותפרטים נוספים בדו"ח 1000887
קורס שיווק ברשתות חברתיות / ניהול שיווק פרסום ומכירותפרטים נוספים בדו"ח 1000887
טקטיקה ופרקטיקה במכירות מורכבות / ניהול שיווק פרסום ומכירותפרטים נוספים בדו"ח 1000887
קורס גישור ויישוב סיכסוכים בארגונים עיסקיים / גישורפרטים נוספים בדו"ח 1000965
קורס יעוץ אירגוני / גישורפרטים נוספים בדו"ח 1000965
קורס משקיע בעצמי / בורסה, ניירות ערך ושוק ההוןפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס ניהול נדל"ן / נדל"ןפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס דירקטורים ונושאי משרה בכירים / ניהולפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס יצירת ערך והשבחת חברות / ניהולפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס תורת המשחקים ככלי החלטה אסטרטגי / ניהולפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס ישום תהליכים אסטרטגים בארגון / ניהולפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס ניהול אסטרטגי / ניהולפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס מיומנויות מתקדמות בניהול / ניהולפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס ניהול פיננסי / ניהולפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס הכשרת יועצים / ניהולפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס ניהול משא ומתן - מתאוריה לישום / ניהולפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס ניהול קריירה / ניהולפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות / ניהולפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס ניהול סיכונים / ניהולפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס ניהול איכות / ניהולפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס מנהיגות / ניהולפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס ניהול משאבי אנוש / ניהול משאבי אנושפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס ניהול שיווק / ניהול שיווק פרסום ומכירותפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס שיווק ברשתות חברתיות / ניהול שיווק פרסום ומכירותפרטים נוספים בדו"ח 1000969
טקטיקה ופרקטיקה במכירות מורכבות / ניהול שיווק פרסום ומכירותפרטים נוספים בדו"ח 1000969


מעוניינים ליצור קשר עם להב הפקולטה לניהול באוניברסיטת תל-אביב?

מלאו את הפרטים מטה ויועצי הלימוד של מוסדות נבחרים יצרו אתכם קשר בהקדם:


הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס