bester - רק הטובים ביותר

בית הספר הארצי להנדסאים בקרית הטכניון

 |  13/7/2013 מספר 1000769 דרגו:

בית הספר הארצי להנדסאים בקרית הטכניון

המחקר

המוסד האקדמי בית הספר להנדסאים ליד הטכניון הוסמך על ידי המועצה להשכלה גבוהה להעניק תואר ראשון בתחומים המפורטים להלן.
 .
 הנתונים להלן נלקחו מאתרי המוסדות האקדמאים ומאתר המועצה להשכלה גבוה ובסטר אינה אחראית לכל טעות או תקלה ו/או הסתמכות על נתונים אלו..
 

התחום מעמד המחלקה הרלוונטית הפניה לדוחות נוספים בתחום
מגוון רחב של קורסים בתחומים שונים / היטקפרטים נוספים בדו"ח 1000864
מגוון רחב של קורסים בתחומים שונים / מחשביםפרטים נוספים בדו"ח 1000865
חשמלאי מתח גבוה / חשמל, וחשמלאותפרטים נוספים בדו"ח 1000869
מגוון רחב של קורסים בתחומים שונים / היטקפרטים נוספים בדו"ח 1000969
מגוון רחב של קורסים בתחומים שונים / מחשביםפרטים נוספים בדו"ח 1000969
חשמלאי מתח גבוה / חשמל, וחשמלאותפרטים נוספים בדו"ח 1000969


מעוניינים ליצור קשר עם בית הספר הארצי להנדסאים בקרית הטכניון?

מלאו את הפרטים מטה ויועצי הלימוד של מוסדות נבחרים יצרו אתכם קשר בהקדם:


הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס