bester - רק הטובים ביותר

המכללה לפיננסים וביטוח

 |  13/7/2013 מספר 1000794 דרגו:

ה

המחקר

המוסד האקדמי המכללה לפיננסים וביטוח הוסמך על ידי המועצה להשכלה גבוהה להעניק תואר ראשון בתחומים המפורטים להלן.
 .
 הנתונים להלן נלקחו מאתרי המוסדות האקדמאים ומאתר המועצה להשכלה גבוה ובסטר אינה אחראית לכל טעות או תקלה ו/או הסתמכות על נתונים אלו..
 

התחום מעמד המחלקה הרלוונטית הפניה לדוחות נוספים בתחום
כלכלה / בורסה, ניירות ערך ושוק ההוןפרטים נוספים בדו"ח 1000860
חשבונאות / בורסה, ניירות ערך ושוק ההוןפרטים נוספים בדו"ח 1000860
סטטיסטיקה ומימון / בורסה, ניירות ערך ושוק ההוןפרטים נוספים בדו"ח 1000860
ניתוח ניירות ערך (מקצועית א') / בורסה, ניירות ערך ושוק ההוןפרטים נוספים בדו"ח 1000860
שוק ההון בישראל / בורסה, ניירות ערך ושוק ההוןפרטים נוספים בדו"ח 1000860
עקרונות ניהול העסק בתחום הביטוח / ביטוח ופנסיהפרטים נוספים בדו"ח 1000862
ביטוח פנסיוני / ביטוח ופנסיהפרטים נוספים בדו"ח 1000862
יסודות ודיני הביטוח / ביטוח ופנסיהפרטים נוספים בדו"ח 1000862
ביטוח רכוש / ביטוח ופנסיהפרטים נוספים בדו"ח 1000862
ביטוח תאונות / ביטוח ופנסיהפרטים נוספים בדו"ח 1000862
ביטוח ימי / ביטוח ופנסיהפרטים נוספים בדו"ח 1000862
קורס לחתמים ומסלקי תביעות בביטוח כללי / ביטוח ופנסיהפרטים נוספים בדו"ח 1000862
קורס לרפרנטים בביטוח פנסיוני / ביטוח ופנסיהפרטים נוספים בדו"ח 1000862
מזכירות במשרד ביטוח / מזכירות וניהול לשכהפרטים נוספים בדו"ח 1000877
קורס ניהול משרד ביטוח / ניהולפרטים נוספים בדו"ח 1000884
כלכלה / בורסה, ניירות ערך ושוק ההוןפרטים נוספים בדו"ח 1000969
חשבונאות / בורסה, ניירות ערך ושוק ההוןפרטים נוספים בדו"ח 1000969
סטטיסטיקה ומימון / בורסה, ניירות ערך ושוק ההוןפרטים נוספים בדו"ח 1000969
ניתוח ניירות ערך (מקצועית א') / בורסה, ניירות ערך ושוק ההוןפרטים נוספים בדו"ח 1000969
שוק ההון בישראל / בורסה, ניירות ערך ושוק ההוןפרטים נוספים בדו"ח 1000969
עקרונות ניהול העסק בתחום הביטוח / ביטוח ופנסיהפרטים נוספים בדו"ח 1000969
ביטוח פנסיוני / ביטוח ופנסיהפרטים נוספים בדו"ח 1000969
יסודות ודיני הביטוח / ביטוח ופנסיהפרטים נוספים בדו"ח 1000969
ביטוח רכוש / ביטוח ופנסיהפרטים נוספים בדו"ח 1000969
ביטוח תאונות / ביטוח ופנסיהפרטים נוספים בדו"ח 1000969
ביטוח ימי / ביטוח ופנסיהפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס לחתמים ומסלקי תביעות בביטוח כללי / ביטוח ופנסיהפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס לרפרנטים בביטוח פנסיוני / ביטוח ופנסיהפרטים נוספים בדו"ח 1000969
מזכירות במשרד ביטוח / מזכירות וניהול לשכהפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס ניהול משרד ביטוח / ניהולפרטים נוספים בדו"ח 1000969


מעוניינים ליצור קשר עם המכללה לפיננסים וביטוח?

מלאו את הפרטים מטה ויועצי הלימוד של מוסדות נבחרים יצרו אתכם קשר בהקדם:


הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס