bester - רק הטובים ביותר

המרכז להשתלמויות - רופין

 |  13/7/2013 מספר 1000799 דרגו:

המרכז להשתלמויות  - רופין

המחקר

המוסד האקדמי רופין הוסמך על ידי המועצה להשכלה גבוהה להעניק תואר ראשון בתחומים המפורטים להלן.
 .
 הנתונים להלן נלקחו מאתרי המוסדות האקדמאים ומאתר המועצה להשכלה גבוה ובסטר אינה אחראית לכל טעות או תקלה ו/או הסתמכות על נתונים אלו..
 

התחום מעמד המחלקה הרלוונטית הפניה לדוחות נוספים בתחום
קורסים שונים בתוכנות יעודיות לאדריכלות / אדריכלות ועיצוב פניםפרטים נוספים בדו"ח 1000857
קורס ממונה על הבטיחות / בטיחותפרטים נוספים בדו"ח 1000861
הנהלת חשבונות 1+2 / הנהלת חשבונות וחשבותפרטים נוספים בדו"ח 1000866
ניהול והפקת ארועים / הפקותפרטים נוספים בדו"ח 1000867
קורס חשבי שכר / חשב שכרפרטים נוספים בדו"ח 1000868
חשמלאי מוסמך / חשמל, וחשמלאותפרטים נוספים בדו"ח 1000869
חשמל מוסמך להנדסאי מכשור ובקרה/אלקטרוניקה / חשמל, וחשמלאותפרטים נוספים בדו"ח 1000869
חשמל מוסמך להנדסאי מכטרוניקה / חשמל, וחשמלאותפרטים נוספים בדו"ח 1000869
קורס חשמל ראשי / חשמל, וחשמלאותפרטים נוספים בדו"ח 1000869
קורס חשמל מתח גבוה / חשמל, וחשמלאותפרטים נוספים בדו"ח 1000869
טכנאי סאונד ותאורה / טכנאים, טכנאי מוסמךפרטים נוספים בדו"ח 1000870
קורס דוגם מי שתיה א' / טכנולוגיות מים ושפכיםפרטים נוספים בדו"ח 1000871
קורס דוגם מי שתיה ב' / טכנולוגיות מים ושפכיםפרטים נוספים בדו"ח 1000871
קורס דוגם מי ביוב,שפחים וקולחין / טכנולוגיות מים ושפכיםפרטים נוספים בדו"ח 1000871
קורס מתקין/בודק מזח מוסמך / טכנולוגיות מים ושפכיםפרטים נוספים בדו"ח 1000871
קורס ניקוי וחיטוי מערכות מי שתיה מוסמך / טכנולוגיות מים ושפכיםפרטים נוספים בדו"ח 1000871
קורס משאבות ומערכות שאיבה / טכנולוגיות מים ושפכיםפרטים נוספים בדו"ח 1000871
קורס תברואת מים למפעילי מערכות מי שתיה / טכנולוגיות מים ושפכיםפרטים נוספים בדו"ח 1000871
קורס תכנון ותפעול מערכות השקייה / טכנולוגיות מים ושפכיםפרטים נוספים בדו"ח 1000871
קורס דוגם מי נופש ומקוואות מוסמך / טכנולוגיות מים ושפכיםפרטים נוספים בדו"ח 1000871
קורס טיפול בפסולת מוצקה ונטרול שפכים / טכנולוגיות מים ושפכיםפרטים נוספים בדו"ח 1000871
קורס ניהול ושימור אגן היקוות / טכנולוגיות מים ושפכיםפרטים נוספים בדו"ח 1000871
קורס קירור ומיזוג אויר / מיזוג אויר וקירורפרטים נוספים בדו"ח 1000879
קורס התקנה ושירות למתקני קירור ומיזוג אוויר ביתיים / מיזוג אויר וקירורפרטים נוספים בדו"ח 1000879
מכונאות סוג 3 / מכונאות רכבפרטים נוספים בדו"ח 1000880
מכונאות סוג 2 / מכונאות רכבפרטים נוספים בדו"ח 1000880
שמאות רכב / מכונאות רכבפרטים נוספים בדו"ח 1000880
הסמכה לניהול מוסך / מכונאות רכבפרטים נוספים בדו"ח 1000880
קורס בוחן רכב / מכונאות רכבפרטים נוספים בדו"ח 1000880
קורס בוחן מכשור לרכב / מכונאות רכבפרטים נוספים בדו"ח 1000880
קורס נהיגת רכב ציבורי / מכונאות רכבפרטים נוספים בדו"ח 1000880
לימודי מנהל עסקים / ניהולפרטים נוספים בדו"ח 1000884
איכות בארגון ניהול ובקרה / ניהולפרטים נוספים בדו"ח 1000884
ניהול אחזקה בכיר / ניהולפרטים נוספים בדו"ח 1000884
ניהול מערכות תפעוליות / ניהולפרטים נוספים בדו"ח 1000884
תפ"י - תכנון, פיקוח וייצור / ניהולפרטים נוספים בדו"ח 1000884
לוגיסטיקה, ניהול רכש ושרשרת אספקה / ניהול לוגיסטי, יבוא רכש ומלאיפרטים נוספים בדו"ח 1000885
ניהול מחסן ממוחשב / ניהול לוגיסטי, יבוא רכש ומלאיפרטים נוספים בדו"ח 1000885
עיצוב ארועים / עיצוב ארועיםפרטים נוספים בדו"ח 1000889
תכנון ועיצוב גנים / עיצוב גניםפרטים נוספים בדו"ח 1000890
גרפיקה ממוחשבת / עיצוב גרפי, עיצוב אתרים ומולטי מדיהפרטים נוספים בדו"ח 1000891
קורס פוטושופ / עיצוב גרפי, עיצוב אתרים ומולטי מדיהפרטים נוספים בדו"ח 1000891
קורס ריתוך ומסגרות / קורסים טכנייםפרטים נוספים בדו"ח 1000898
קורס ריתוך צנרת מים / קורסים טכנייםפרטים נוספים בדו"ח 1000898
קורס מפעילי דודי קיטור והסקה מוסמך - לחסרי וותק מקצועי / קורסים טכנייםפרטים נוספים בדו"ח 1000898
קורס בקרים מתוכנתים / קורסים טכנייםפרטים נוספים בדו"ח 1000898
קורס בקרים מתוכנתים של סימנס / קורסים טכנייםפרטים נוספים בדו"ח 1000898
קורס תקשורת תעשייתית / קורסים טכנייםפרטים נוספים בדו"ח 1000898
קורס אוטומציה תעשייתית / קורסים טכנייםפרטים נוספים בדו"ח 1000898
קורס מערכות הינע - אינטגרציה ותעשיה / קורסים טכנייםפרטים נוספים בדו"ח 1000898
קורס מכשור ובקרת תהליכים בתעשייה / קורסים טכנייםפרטים נוספים בדו"ח 1000898
קורסים שונים בתוכנות יעודיות לאדריכלות / אדריכלות ועיצוב פניםפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס ממונה על הבטיחות / בטיחותפרטים נוספים בדו"ח 1000969
הנהלת חשבונות 1+2 / הנהלת חשבונות וחשבותפרטים נוספים בדו"ח 1000969
ניהול והפקת ארועים / הפקותפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס חשבי שכר / חשב שכרפרטים נוספים בדו"ח 1000969
חשמלאי מוסמך / חשמל, וחשמלאותפרטים נוספים בדו"ח 1000969
חשמל מוסמך להנדסאי מכשור ובקרה/אלקטרוניקה / חשמל, וחשמלאותפרטים נוספים בדו"ח 1000969
חשמל מוסמך להנדסאי מכטרוניקה / חשמל, וחשמלאותפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס חשמל ראשי / חשמל, וחשמלאותפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס חשמל מתח גבוה / חשמל, וחשמלאותפרטים נוספים בדו"ח 1000969
טכנאי סאונד ותאורה / טכנאים, טכנאי מוסמךפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס דוגם מי שתיה א' / טכנולוגיות מים ושפכיםפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס דוגם מי שתיה ב' / טכנולוגיות מים ושפכיםפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס דוגם מי ביוב,שפחים וקולחין / טכנולוגיות מים ושפכיםפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס מתקין/בודק מזח מוסמך / טכנולוגיות מים ושפכיםפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס ניקוי וחיטוי מערכות מי שתיה מוסמך / טכנולוגיות מים ושפכיםפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס משאבות ומערכות שאיבה / טכנולוגיות מים ושפכיםפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס תברואת מים למפעילי מערכות מי שתיה / טכנולוגיות מים ושפכיםפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס תכנון ותפעול מערכות השקייה / טכנולוגיות מים ושפכיםפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס דוגם מי נופש ומקוואות מוסמך / טכנולוגיות מים ושפכיםפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס טיפול בפסולת מוצקה ונטרול שפכים / טכנולוגיות מים ושפכיםפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס ניהול ושימור אגן היקוות / טכנולוגיות מים ושפכיםפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס קירור ומיזוג אויר / מיזוג אויר וקירורפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס התקנה ושירות למתקני קירור ומיזוג אוויר ביתיים / מיזוג אויר וקירורפרטים נוספים בדו"ח 1000969
מכונאות סוג 3 / מכונאות רכבפרטים נוספים בדו"ח 1000969
מכונאות סוג 2 / מכונאות רכבפרטים נוספים בדו"ח 1000969
שמאות רכב / מכונאות רכבפרטים נוספים בדו"ח 1000969
הסמכה לניהול מוסך / מכונאות רכבפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס בוחן רכב / מכונאות רכבפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס בוחן מכשור לרכב / מכונאות רכבפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס נהיגת רכב ציבורי / מכונאות רכבפרטים נוספים בדו"ח 1000969
לימודי מנהל עסקים / ניהולפרטים נוספים בדו"ח 1000969
איכות בארגון ניהול ובקרה / ניהולפרטים נוספים בדו"ח 1000969
ניהול אחזקה בכיר / ניהולפרטים נוספים בדו"ח 1000969
ניהול מערכות תפעוליות / ניהולפרטים נוספים בדו"ח 1000969
תפ"י - תכנון, פיקוח וייצור / ניהולפרטים נוספים בדו"ח 1000969
לוגיסטיקה, ניהול רכש ושרשרת אספקה / ניהול לוגיסטי, יבוא רכש ומלאיפרטים נוספים בדו"ח 1000969
ניהול מחסן ממוחשב / ניהול לוגיסטי, יבוא רכש ומלאיפרטים נוספים בדו"ח 1000969
עיצוב ארועים / עיצוב ארועיםפרטים נוספים בדו"ח 1000969
תכנון ועיצוב גנים / עיצוב גניםפרטים נוספים בדו"ח 1000969
גרפיקה ממוחשבת / עיצוב גרפי, עיצוב אתרים ומולטי מדיהפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס פוטושופ / עיצוב גרפי, עיצוב אתרים ומולטי מדיהפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס ריתוך ומסגרות / קורסים טכנייםפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס ריתוך צנרת מים / קורסים טכנייםפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס מפעילי דודי קיטור והסקה מוסמך - לחסרי וותק מקצועי / קורסים טכנייםפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס בקרים מתוכנתים / קורסים טכנייםפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס בקרים מתוכנתים של סימנס / קורסים טכנייםפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס תקשורת תעשייתית / קורסים טכנייםפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס אוטומציה תעשייתית / קורסים טכנייםפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס מערכות הינע - אינטגרציה ותעשיה / קורסים טכנייםפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס מכשור ובקרת תהליכים בתעשייה / קורסים טכנייםפרטים נוספים בדו"ח 1000969


מעוניינים ליצור קשר עם המרכז להשתלמויות - רופין?

מלאו את הפרטים מטה ויועצי הלימוד של מוסדות נבחרים יצרו אתכם קשר בהקדם:


הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס