bester - רק הטובים ביותר

המכון לאסיה

 |  13/7/2013 מספר 1000783 דרגו:

המכון לאסיה

המחקר

המוסד האקדמי המכון לאסיה הוסמך על ידי המועצה להשכלה גבוהה להעניק תואר ראשון בתחומים המפורטים להלן.
 .
 הנתונים להלן נלקחו מאתרי המוסדות האקדמאים ומאתר המועצה להשכלה גבוה ובסטר אינה אחראית לכל טעות או תקלה ו/או הסתמכות על נתונים אלו..
 

התחום מעמד המחלקה הרלוונטית הפניה לדוחות נוספים בתחום
לימודי יפנית / שפות זרותפרטים נוספים בדו"ח 1000903
לימודי סינית / שפות זרותפרטים נוספים בדו"ח 1000903
לימודי קוריאנית / שפות זרותפרטים נוספים בדו"ח 1000903
לימודי תאית / שפות זרותפרטים נוספים בדו"ח 1000903
לימודי יפנית / שפות זרותפרטים נוספים בדו"ח 1000969
לימודי סינית / שפות זרותפרטים נוספים בדו"ח 1000969
לימודי קוריאנית / שפות זרותפרטים נוספים בדו"ח 1000969
לימודי תאית / שפות זרותפרטים נוספים בדו"ח 1000969


מעוניינים ליצור קשר עם המכון לאסיה?

מלאו את הפרטים מטה ויועצי הלימוד של מוסדות נבחרים יצרו אתכם קשר בהקדם:


הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס