bester - רק הטובים ביותר

מכללת מיטב

 |  14/7/2013 מספר 1000837 דרגו:

מכללת מיטב

המחקר

המוסד האקדמי מכללת מיטב הוסמך על ידי המועצה להשכלה גבוהה להעניק תואר ראשון בתחומים המפורטים להלן.
 .
 הנתונים להלן נלקחו מאתרי המוסדות האקדמאים ומאתר המועצה להשכלה גבוה ובסטר אינה אחראית לכל טעות או תקלה ו/או הסתמכות על נתונים אלו..
 

התחום מעמד המחלקה הרלוונטית הפניה לדוחות נוספים בתחום
קורס ניהול השקעות בשוק ההון / בורסה, ניירות ערך ושוק ההוןפרטים נוספים בדו"ח 1000860
קורס מסחר בשוק ההון / בורסה, ניירות ערך ושוק ההוןפרטים נוספים בדו"ח 1000860
קורס יסודות להשקעות בשוק ההון / בורסה, ניירות ערך ושוק ההוןפרטים נוספים בדו"ח 1000860
קורס מסחר מעשי בשיטת ניתוח טכני / בורסה, ניירות ערך ושוק ההוןפרטים נוספים בדו"ח 1000860
קורס מסחר מתקדם בניתוח טכני / בורסה, ניירות ערך ושוק ההוןפרטים נוספים בדו"ח 1000860
קורס ניהול השקעות באג"ח / בורסה, ניירות ערך ושוק ההוןפרטים נוספים בדו"ח 1000860
קורס מסחר באופציות מעו"ף / בורסה, ניירות ערך ושוק ההוןפרטים נוספים בדו"ח 1000860
קורס אנליסטים - הערכת שווי חברות וניתוח דוחות כספיים / בורסה, ניירות ערך ושוק ההוןפרטים נוספים בדו"ח 1000860
קורס ניהול השקעות בשוק ההון / בורסה, ניירות ערך ושוק ההוןפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס מסחר בשוק ההון / בורסה, ניירות ערך ושוק ההוןפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס יסודות להשקעות בשוק ההון / בורסה, ניירות ערך ושוק ההוןפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס מסחר מעשי בשיטת ניתוח טכני / בורסה, ניירות ערך ושוק ההוןפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס מסחר מתקדם בניתוח טכני / בורסה, ניירות ערך ושוק ההוןפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס ניהול השקעות באג"ח / בורסה, ניירות ערך ושוק ההוןפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס מסחר באופציות מעו"ף / בורסה, ניירות ערך ושוק ההוןפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס אנליסטים - הערכת שווי חברות וניתוח דוחות כספיים / בורסה, ניירות ערך ושוק ההוןפרטים נוספים בדו"ח 1000969


מעוניינים ליצור קשר עם מכללת מיטב?

מלאו את הפרטים מטה ויועצי הלימוד של מוסדות נבחרים יצרו אתכם קשר בהקדם:


הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס