bester - רק הטובים ביותר

מכללת ABS Retail School - קמעונאות

 |  13/7/2013 מספר 1000810 דרגו:

מכללת ABS Retail School - קמעונאות

המחקר

המוסד האקדמי A.B.S בית ספר לקמעונאות הוסמך על ידי המועצה להשכלה גבוהה להעניק תואר ראשון בתחומים המפורטים להלן.
 .
 הנתונים להלן נלקחו מאתרי המוסדות האקדמאים ומאתר המועצה להשכלה גבוה ובסטר אינה אחראית לכל טעות או תקלה ו/או הסתמכות על נתונים אלו..
 

התחום מעמד המחלקה הרלוונטית הפניה לדוחות נוספים בתחום
סדנת מכירות אינטנסיבית לסוכני ונציגי מכירות / ניהולפרטים נוספים בדו"ח 1000884
קורס יזמות עסקית לנוער / ניהולפרטים נוספים בדו"ח 1000884
קורס מנהל עסקים במרחב הקמעונאי / ניהולפרטים נוספים בדו"ח 1000884
קורס שיווק פרסום ומכירות / ניהול שיווק פרסום ומכירותפרטים נוספים בדו"ח 1000887
סדנת מכירות אינטנסיבית לסוכני ונציגי מכירות / ניהולפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס יזמות עסקית לנוער / ניהולפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס מנהל עסקים במרחב הקמעונאי / ניהולפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס שיווק פרסום ומכירות / ניהול שיווק פרסום ומכירותפרטים נוספים בדו"ח 1000969


מעוניינים ליצור קשר עם מכללת ABS Retail School - קמעונאות?

מלאו את הפרטים מטה ויועצי הלימוד של מוסדות נבחרים יצרו אתכם קשר בהקדם:


הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס