bester - רק הטובים ביותר

המכללה האקדמית כינרת - לימודי המשך

 |  13/7/2013 מספר 1000786 דרגו:

המכללה האקדמית כינרת - לימודי המשך

המחקר

המוסד האקדמי כנרת הוסמך על ידי המועצה להשכלה גבוהה להעניק תואר ראשון בתחומים המפורטים להלן.
 .
 הנתונים להלן נלקחו מאתרי המוסדות האקדמאים ומאתר המועצה להשכלה גבוה ובסטר אינה אחראית לכל טעות או תקלה ו/או הסתמכות על נתונים אלו..
 

התחום מעמד המחלקה הרלוונטית הפניה לדוחות נוספים בתחום
קורס הוראה וטיפול בעזרת כלבים / טיפול ואיבחוןפרטים נוספים בדו"ח 1000968
אנגלית בשיטת ברליץ / אנגליתפרטים נוספים בדו"ח 1000859
קורס יועצי השקעות/יעוץ פנסיוני / בורסה, ניירות ערך ושוק ההוןפרטים נוספים בדו"ח 1000860
קורס טכנאי PC / היטקפרטים נוספים בדו"ח 1000864
קורס מנהל רשתות מוסמך / היטקפרטים נוספים בדו"ח 1000864
קורסי אקסל למתחילים ומתקדמים / היטקפרטים נוספים בדו"ח 1000864
קורס טכנאי PC / מחשביםפרטים נוספים בדו"ח 1000865
קורס מנהל רשתות מוסמך / מחשביםפרטים נוספים בדו"ח 1000865
קורסי אקסל למתחילים ומתקדמים / מחשביםפרטים נוספים בדו"ח 1000865
הנהלת חשבונות 1+2 / הנהלת חשבונות וחשבותפרטים נוספים בדו"ח 1000866
הנהלת חשבונות סוג 3 - ראשי / הנהלת חשבונות וחשבותפרטים נוספים בדו"ח 1000866
קורס חשבי שכר / חשב שכרפרטים נוספים בדו"ח 1000868
קורס מורי דרך ארצי / מורי דרךפרטים נוספים בדו"ח 1000874
קורס מנהל בינלאומי לתיירות ומלונאות / מורי דרךפרטים נוספים בדו"ח 1000874
קורס מטפלות סוג 1 / מטפלות וסייעותפרטים נוספים בדו"ח 1000878
קורס מטפלות סוג 2 / מטפלות וסייעותפרטים נוספים בדו"ח 1000878
קורס סייעות לרופאי שיניים / מקצועות רפואייםפרטים נוספים בדו"ח 1000881
הכשרת דיירקטורים ונושאי משרה / ניהולפרטים נוספים בדו"ח 1000884
מנהיגות וניהול קהילתי במגזר הכפרי / ניהולפרטים נוספים בדו"ח 1000884
קורס ניהול רכש וקניינות / ניהול לוגיסטי, יבוא רכש ומלאיפרטים נוספים בדו"ח 1000885
ניהול ופתוח משאבי אנוש / ניהול משאבי אנושפרטים נוספים בדו"ח 1000886
קורס ניהול ושיווק מכירות / ניהול שיווק פרסום ומכירותפרטים נוספים בדו"ח 1000887
קורס בקרי איכות / קורסים טכנייםפרטים נוספים בדו"ח 1000898
קורס אבטחת איכות תעשייתית / קורסים טכנייםפרטים נוספים בדו"ח 1000898
צרפתית בשיטת ברליץ / שפות זרותפרטים נוספים בדו"ח 1000903
ספרדית בשיטת ברליץ / שפות זרותפרטים נוספים בדו"ח 1000903
איטלקית בשיטת ברליץ / שפות זרותפרטים נוספים בדו"ח 1000903
ערבית מדוברת / שפות זרותפרטים נוספים בדו"ח 1000903
קורס גישור בחסות מרכז "גבים" / גישורפרטים נוספים בדו"ח 1000965
אנגלית בשיטת ברליץ / אנגליתפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס יועצי השקעות/יעוץ פנסיוני / בורסה, ניירות ערך ושוק ההוןפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס טכנאי PC / היטקפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס מנהל רשתות מוסמך / היטקפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורסי אקסל למתחילים ומתקדמים / היטקפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס טכנאי PC / מחשביםפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס מנהל רשתות מוסמך / מחשביםפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורסי אקסל למתחילים ומתקדמים / מחשביםפרטים נוספים בדו"ח 1000969
הנהלת חשבונות 1+2 / הנהלת חשבונות וחשבותפרטים נוספים בדו"ח 1000969
הנהלת חשבונות סוג 3 - ראשי / הנהלת חשבונות וחשבותפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס חשבי שכר / חשב שכרפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס מורי דרך ארצי / מורי דרךפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס מנהל בינלאומי לתיירות ומלונאות / מורי דרךפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס מטפלות סוג 1 / מטפלות וסייעותפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס מטפלות סוג 2 / מטפלות וסייעותפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס סייעות לרופאי שיניים / מקצועות רפואייםפרטים נוספים בדו"ח 1000969
הכשרת דיירקטורים ונושאי משרה / ניהולפרטים נוספים בדו"ח 1000969
מנהיגות וניהול קהילתי במגזר הכפרי / ניהולפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס ניהול רכש וקניינות / ניהול לוגיסטי, יבוא רכש ומלאיפרטים נוספים בדו"ח 1000969
ניהול ופתוח משאבי אנוש / ניהול משאבי אנושפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס ניהול ושיווק מכירות / ניהול שיווק פרסום ומכירותפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס בקרי איכות / קורסים טכנייםפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס אבטחת איכות תעשייתית / קורסים טכנייםפרטים נוספים בדו"ח 1000969
צרפתית בשיטת ברליץ / שפות זרותפרטים נוספים בדו"ח 1000969
ספרדית בשיטת ברליץ / שפות זרותפרטים נוספים בדו"ח 1000969
איטלקית בשיטת ברליץ / שפות זרותפרטים נוספים בדו"ח 1000969
ערבית מדוברת / שפות זרותפרטים נוספים בדו"ח 1000969


מעוניינים ליצור קשר עם המכללה האקדמית כינרת - לימודי המשך?

מלאו את הפרטים מטה ויועצי הלימוד של מוסדות נבחרים יצרו אתכם קשר בהקדם:


הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס