bester - רק הטובים ביותר

מכללת המנהל הטכני

 |  14/7/2013 מספר 1000824 דרגו:

מכללת המנהל הטכני

המחקר

המוסד האקדמי מכללת המנהל הטכני הוסמך על ידי המועצה להשכלה גבוהה להעניק תואר ראשון בתחומים המפורטים להלן.
 .
 הנתונים להלן נלקחו מאתרי המוסדות האקדמאים ומאתר המועצה להשכלה גבוה ובסטר אינה אחראית לכל טעות או תקלה ו/או הסתמכות על נתונים אלו..
 

התחום מעמד המחלקה הרלוונטית הפניה לדוחות נוספים בתחום
קורס תחזוקת רשתות תקשורת / היטקפרטים נוספים בדו"ח 1000864
קורס תחזוקת מחשבים אישיים / היטקפרטים נוספים בדו"ח 1000864
קורס תחזוקת רשתות תקשורת / מחשביםפרטים נוספים בדו"ח 1000865
קורס תחזוקת מחשבים אישיים / מחשביםפרטים נוספים בדו"ח 1000865
טכנאי טלפונים סלולארים / טכנאים, טכנאי מוסמךפרטים נוספים בדו"ח 1000870
מנעולנות בית רכב וכספות / טכנאים, טכנאי מוסמךפרטים נוספים בדו"ח 1000870
מתקין מערכות מיגון ושמע לרכב / טכנאים, טכנאי מוסמךפרטים נוספים בדו"ח 1000870
טכנאי שרות למיגון ואבטחה / טכנאים, טכנאי מוסמךפרטים נוספים בדו"ח 1000870
טכנאי שרות למוצרי חשמל ביתיים / טכנאים, טכנאי מוסמךפרטים נוספים בדו"ח 1000870
קורס מוצרי צריכה ביתיים / טכנאים, טכנאי מוסמךפרטים נוספים בדו"ח 1000870
קורס טלוויזיות ומערכות אלקטרוניקה מתקדמות / טכנאים, טכנאי מוסמךפרטים נוספים בדו"ח 1000870
טכנאי שרות לקירור ומיזוג אויר / מיזוג אויר וקירורפרטים נוספים בדו"ח 1000879
קורס CNC / קורסים טכנייםפרטים נוספים בדו"ח 1000898
קורס תחזוקת רשתות תקשורת / היטקפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס תחזוקת מחשבים אישיים / היטקפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס תחזוקת רשתות תקשורת / מחשביםפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס תחזוקת מחשבים אישיים / מחשביםפרטים נוספים בדו"ח 1000969
טכנאי טלפונים סלולארים / טכנאים, טכנאי מוסמךפרטים נוספים בדו"ח 1000969
מנעולנות בית רכב וכספות / טכנאים, טכנאי מוסמךפרטים נוספים בדו"ח 1000969
מתקין מערכות מיגון ושמע לרכב / טכנאים, טכנאי מוסמךפרטים נוספים בדו"ח 1000969
טכנאי שרות למיגון ואבטחה / טכנאים, טכנאי מוסמךפרטים נוספים בדו"ח 1000969
טכנאי שרות למוצרי חשמל ביתיים / טכנאים, טכנאי מוסמךפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס מוצרי צריכה ביתיים / טכנאים, טכנאי מוסמךפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס טלוויזיות ומערכות אלקטרוניקה מתקדמות / טכנאים, טכנאי מוסמךפרטים נוספים בדו"ח 1000969
טכנאי שרות לקירור ומיזוג אויר / מיזוג אויר וקירורפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס CNC / קורסים טכנייםפרטים נוספים בדו"ח 1000969


מעוניינים ליצור קשר עם מכללת המנהל הטכני?

מלאו את הפרטים מטה ויועצי הלימוד של מוסדות נבחרים יצרו אתכם קשר בהקדם:


הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס