bester - רק הטובים ביותר

המכללה האקדמית אשקלון - היחידה ללימודי חוץ

 |  13/7/2013 מספר 1000784 דרגו:

המכללה האקדמית אשקלון - היחידה ללימודי חוץ

המחקר

המוסד האקדמי המכללה האקדמית אשקלון - לימודי חוץ הוסמך על ידי המועצה להשכלה גבוהה להעניק תואר ראשון בתחומים המפורטים להלן.
 .
 הנתונים להלן נלקחו מאתרי המוסדות האקדמאים ומאתר המועצה להשכלה גבוה ובסטר אינה אחראית לכל טעות או תקלה ו/או הסתמכות על נתונים אלו..
 

התחום מעמד המחלקה הרלוונטית הפניה לדוחות נוספים בתחום
קורס עיצוב פנים / אדריכלות ועיצוב פניםפרטים נוספים בדו"ח 1000857
מכינה לעיצוב ואדריכלות / אדריכלות ועיצוב פניםפרטים נוספים בדו"ח 1000857
קורסי הכשרת יועצי השקעות ומנהלי תיקים / בורסה, ניירות ערך ושוק ההוןפרטים נוספים בדו"ח 1000860
קורס יועצי משכנתאות / בורסה, ניירות ערך ושוק ההוןפרטים נוספים בדו"ח 1000860
קורס הכשרת סוכני ביטוח פנסיוני/יועצים פנסיונים / ביטוח ופנסיהפרטים נוספים בדו"ח 1000862
קורס סוכן ביטוח אלמנטארי - ביטוח רכוש ותאונות / ביטוח ופנסיהפרטים נוספים בדו"ח 1000862
קורס יועצים פנסיונים / ביטוח ופנסיהפרטים נוספים בדו"ח 1000862
הנהלת חשבונות 1+2 / הנהלת חשבונות וחשבותפרטים נוספים בדו"ח 1000866
קורס חשבי שכר בכירים / חשב שכרפרטים נוספים בדו"ח 1000868
קורס ייעוץ מס / ייעוץ מספרטים נוספים בדו"ח 1000872
קורס מזכירות רפואית / מזכירה רפואיתפרטים נוספים בדו"ח 1000876
קורס יזמות והשקעות בנדל"ן / נדל"ןפרטים נוספים בדו"ח 1000883
קורס נהול עסקים משפחתיים ועסקים קמעונאיים / ניהולפרטים נוספים בדו"ח 1000884
קורס השבחת מיומנות למנהלים בכירים, בדגש על ניהול פעילות בחו"ל / ניהולפרטים נוספים בדו"ח 1000884
קורס מנהלי עסקים / ניהולפרטים נוספים בדו"ח 1000884
קורס מנהל ציבורי / ניהולפרטים נוספים בדו"ח 1000884
קורס הקמה וניהול עסק / ניהולפרטים נוספים בדו"ח 1000884
קורס הכשרת מנהלים בכירים ויועצים עיסקיים / ניהולפרטים נוספים בדו"ח 1000884
קורס ניהול ובקרת פרוייקטים / ניהולפרטים נוספים בדו"ח 1000884
קורס יזמות וניהול עסק / ניהולפרטים נוספים בדו"ח 1000884
קורס קניינות, רכש ולוגיסטיקה - APP - הסמכה בינלאומית / ניהול לוגיסטי, יבוא רכש ומלאיפרטים נוספים בדו"ח 1000885
קורס מנהלי רכש בכירים CPLM בשילוב קורס SUP / ניהול לוגיסטי, יבוא רכש ומלאיפרטים נוספים בדו"ח 1000885
ניהול מחסן ממוחשב ומערך לוגיסטי / ניהול לוגיסטי, יבוא רכש ומלאיפרטים נוספים בדו"ח 1000885
קורס סחר בינלאומי יבוא ויצוא / ניהול לוגיסטי, יבוא רכש ומלאיפרטים נוספים בדו"ח 1000885
קורס יחסי עבודה ודיני עבודה / ניהול משאבי אנושפרטים נוספים בדו"ח 1000886
קורס ניהול משאבי אנוש / ניהול משאבי אנושפרטים נוספים בדו"ח 1000886
קורס יחסי ציבור ודוברות / ניהול שיווק פרסום ומכירותפרטים נוספים בדו"ח 1000887
קורס עיתונאות / ניהול שיווק פרסום ומכירותפרטים נוספים בדו"ח 1000887
קורס עיצוב גרפי / עיצוב פניםפרטים נוספים בדו"ח 1000892
מסלול להכשרת שמאי מקרקעין / שמאותפרטים נוספים בדו"ח 1000901
קורס תיווך בנדל"ן / תיווךפרטים נוספים בדו"ח 1000902
קורס הכנה לבחינות רישוי בתיווך / תיווךפרטים נוספים בדו"ח 1000902
קורס גישור - בשיתוף חברת תות תקשורת / גישורפרטים נוספים בדו"ח 1000965
קורס עיצוב פנים / אדריכלות ועיצוב פניםפרטים נוספים בדו"ח 1000969
מכינה לעיצוב ואדריכלות / אדריכלות ועיצוב פניםפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורסי הכשרת יועצי השקעות ומנהלי תיקים / בורסה, ניירות ערך ושוק ההוןפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס יועצי משכנתאות / בורסה, ניירות ערך ושוק ההוןפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס הכשרת סוכני ביטוח פנסיוני/יועצים פנסיונים / ביטוח ופנסיהפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס סוכן ביטוח אלמנטארי - ביטוח רכוש ותאונות / ביטוח ופנסיהפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס יועצים פנסיונים / ביטוח ופנסיהפרטים נוספים בדו"ח 1000969
הנהלת חשבונות 1+2 / הנהלת חשבונות וחשבותפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס חשבי שכר בכירים / חשב שכרפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס ייעוץ מס / ייעוץ מספרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס מזכירות רפואית / מזכירה רפואיתפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס יזמות והשקעות בנדל"ן / נדל"ןפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס נהול עסקים משפחתיים ועסקים קמעונאיים / ניהולפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס השבחת מיומנות למנהלים בכירים, בדגש על ניהול פעילות בחו"ל / ניהולפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס מנהלי עסקים / ניהולפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס מנהל ציבורי / ניהולפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס הקמה וניהול עסק / ניהולפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס הכשרת מנהלים בכירים ויועצים עיסקיים / ניהולפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס ניהול ובקרת פרוייקטים / ניהולפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס יזמות וניהול עסק / ניהולפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס קניינות, רכש ולוגיסטיקה - APP - הסמכה בינלאומית / ניהול לוגיסטי, יבוא רכש ומלאיפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס מנהלי רכש בכירים CPLM בשילוב קורס SUP / ניהול לוגיסטי, יבוא רכש ומלאיפרטים נוספים בדו"ח 1000969
ניהול מחסן ממוחשב ומערך לוגיסטי / ניהול לוגיסטי, יבוא רכש ומלאיפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס סחר בינלאומי יבוא ויצוא / ניהול לוגיסטי, יבוא רכש ומלאיפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס יחסי עבודה ודיני עבודה / ניהול משאבי אנושפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס ניהול משאבי אנוש / ניהול משאבי אנושפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס יחסי ציבור ודוברות / ניהול שיווק פרסום ומכירותפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס עיתונאות / ניהול שיווק פרסום ומכירותפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס עיצוב גרפי / עיצוב פניםפרטים נוספים בדו"ח 1000969
מסלול להכשרת שמאי מקרקעין / שמאותפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס תיווך בנדל"ן / תיווךפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס הכנה לבחינות רישוי בתיווך / תיווךפרטים נוספים בדו"ח 1000969


מעוניינים ליצור קשר עם המכללה האקדמית אשקלון - היחידה ללימודי חוץ?

מלאו את הפרטים מטה ויועצי הלימוד של מוסדות נבחרים יצרו אתכם קשר בהקדם:


הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס