bester - רק הטובים ביותר

שרוטל

 |  6/10/2013 מספר 1000921 דרגו:

שרוטל

המחקר

המוסד האקדמי שרוטל הוסמך על ידי המועצה להשכלה גבוהה להעניק תואר ראשון בתחומים המפורטים להלן.
 .
 הנתונים להלן נלקחו מאתרי המוסדות האקדמאים ומאתר המועצה להשכלה גבוה ובסטר אינה אחראית לכל טעות או תקלה ו/או הסתמכות על נתונים אלו..
 

התחום מעמד המחלקה הרלוונטית הפניה לדוחות נוספים בתחום
קורס מזכירות משפטית / מזכירה משפטיתפרטים נוספים בדו"ח 1000875
קורס מזכירות רפואית / מזכירה רפואיתפרטים נוספים בדו"ח 1000876
קורס מזכירות בכירה / מזכירות וניהול לשכהפרטים נוספים בדו"ח 1000877
קורס מזכירות ביטוח / מזכירות וניהול לשכהפרטים נוספים בדו"ח 1000877
מגוון קורסים רלוונטים למזכירות / מזכירות וניהול לשכהפרטים נוספים בדו"ח 1000877
קורס מזכירות משפטית / מזכירה משפטיתפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס מזכירות רפואית / מזכירה רפואיתפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס מזכירות בכירה / מזכירות וניהול לשכהפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס מזכירות ביטוח / מזכירות וניהול לשכהפרטים נוספים בדו"ח 1000969
מגוון קורסים רלוונטים למזכירות / מזכירות וניהול לשכהפרטים נוספים בדו"ח 1000969


מעוניינים ליצור קשר עם שרוטל?

מלאו את הפרטים מטה ויועצי הלימוד של מוסדות נבחרים יצרו אתכם קשר בהקדם:


הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס