bester - רק הטובים ביותר

מכללת אוהלו בקצרין

 |  14/7/2013 מספר 1000815 דרגו:

מכללת אוהלו בקצרין

המחקר

המוסד האקדמי אוהלו הוסמך על ידי המועצה להשכלה גבוהה להעניק תואר ראשון בתחומים המפורטים להלן.
 .
 הנתונים להלן נלקחו מאתרי המוסדות האקדמאים ומאתר המועצה להשכלה גבוה ובסטר אינה אחראית לכל טעות או תקלה ו/או הסתמכות על נתונים אלו..
 

התחום מעמד המחלקה הרלוונטית הפניה לדוחות נוספים בתחום
קורס מדריכי קארטה (מרוכז בקיץ) / כושר ספורט ואקסטריםפרטים נוספים בדו"ח 1000873
קורס התמחות בהוראת חינוך גופני בגני ילדים / כושר ספורט ואקסטריםפרטים נוספים בדו"ח 1000873
קורס מדריכי אירובי ומחול / כושר ספורט ואקסטריםפרטים נוספים בדו"ח 1000873
קורס מדריכי טריאטרון (קורס קיץ) / כושר ספורט ואקסטריםפרטים נוספים בדו"ח 1000873
קורס מדריכ כדורסל - קריית אתא (קורס קיץ) / כושר ספורט ואקסטריםפרטים נוספים בדו"ח 1000873
קורס מאמני כדורסל - כרמיאל (קורס קיץ) / כושר ספורט ואקסטריםפרטים נוספים בדו"ח 1000873
קורס מדריכי כושר גופני ובריאות - משגב / כושר ספורט ואקסטריםפרטים נוספים בדו"ח 1000873
קורס מאמני כושר אישי / כושר ספורט ואקסטריםפרטים נוספים בדו"ח 1000873
קורס מדריכי שחייה (קורס קיץ) / כושר ספורט ואקסטריםפרטים נוספים בדו"ח 1000873
קורס מדריכי כדורעף (קורס קיץ) / כושר ספורט ואקסטריםפרטים נוספים בדו"ח 1000873
קורס מדריכי פילטיס מכשירים / כושר ספורט ואקסטריםפרטים נוספים בדו"ח 1000873
קורס מדריכי פילאטיס מזרון (רקפת - גוש שגב) / כושר ספורט ואקסטריםפרטים נוספים בדו"ח 1000873
קורס למדריכי רכיבה בהסמכה / כושר ספורט ואקסטריםפרטים נוספים בדו"ח 1000873
קורס מדריכי רכיבה בסטודיו / כושר ספורט ואקסטריםפרטים נוספים בדו"ח 1000873
קורס מדריכי יוגה / כושר ספורט ואקסטריםפרטים נוספים בדו"ח 1000873
קורס מדריכי אופנים - שטח וכביש / כושר ספורט ואקסטריםפרטים נוספים בדו"ח 1000873
קורס מדריכים לחיזוק מנטאלי דרך הספורט / כושר ספורט ואקסטריםפרטים נוספים בדו"ח 1000873
קורס מדריכי קארטה (מרוכז בקיץ) / כושר ספורט ואקסטריםפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס התמחות בהוראת חינוך גופני בגני ילדים / כושר ספורט ואקסטריםפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס מדריכי אירובי ומחול / כושר ספורט ואקסטריםפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס מדריכי טריאטרון (קורס קיץ) / כושר ספורט ואקסטריםפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס מדריכ כדורסל - קריית אתא (קורס קיץ) / כושר ספורט ואקסטריםפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס מאמני כדורסל - כרמיאל (קורס קיץ) / כושר ספורט ואקסטריםפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס מדריכי כושר גופני ובריאות - משגב / כושר ספורט ואקסטריםפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס מאמני כושר אישי / כושר ספורט ואקסטריםפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס מדריכי שחייה (קורס קיץ) / כושר ספורט ואקסטריםפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס מדריכי כדורעף (קורס קיץ) / כושר ספורט ואקסטריםפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס מדריכי פילטיס מכשירים / כושר ספורט ואקסטריםפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס מדריכי פילאטיס מזרון (רקפת - גוש שגב) / כושר ספורט ואקסטריםפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס למדריכי רכיבה בהסמכה / כושר ספורט ואקסטריםפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס מדריכי רכיבה בסטודיו / כושר ספורט ואקסטריםפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס מדריכי יוגה / כושר ספורט ואקסטריםפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס מדריכי אופנים - שטח וכביש / כושר ספורט ואקסטריםפרטים נוספים בדו"ח 1000969
קורס מדריכים לחיזוק מנטאלי דרך הספורט / כושר ספורט ואקסטריםפרטים נוספים בדו"ח 1000969


מעוניינים ליצור קשר עם מכללת אוהלו בקצרין?

מלאו את הפרטים מטה ויועצי הלימוד של מוסדות נבחרים יצרו אתכם קשר בהקדם:


הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס