bester - רק הטובים ביותר

המכון הישראל לייצוא ולשיתוף פעולה בינלאומי

 |  13/7/2013 מספר 1000782 דרגו:

המכון הישראל לייצוא ולשיתוף פעולה בינלאומי

המחקר

המוסד האקדמי המכון הישראלי לייצוא ולשיתוף פעולה בינלאומי הוסמך על ידי המועצה להשכלה גבוהה להעניק תואר ראשון בתחומים המפורטים להלן.
 .
 הנתונים להלן נלקחו מאתרי המוסדות האקדמאים ומאתר המועצה להשכלה גבוה ובסטר אינה אחראית לכל טעות או תקלה ו/או הסתמכות על נתונים אלו..
 

התחום מעמד המחלקה הרלוונטית הפניה לדוחות נוספים בתחום
קורסים ביצוא, יבוא, סחר בנלאומי / ניהול לוגיסטי, יבוא רכש ומלאיפרטים נוספים בדו"ח 1000885
קורסים ביצוא, יבוא, סחר בנלאומי / ניהול לוגיסטי, יבוא רכש ומלאיפרטים נוספים בדו"ח 1000969


מעוניינים ליצור קשר עם המכון הישראל לייצוא ולשיתוף פעולה בינלאומי?

מלאו את הפרטים מטה ויועצי הלימוד של מוסדות נבחרים יצרו אתכם קשר בהקדם:


הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס