bester - רק הטובים ביותר

מכללת מגוון טכנולוגיות

 |  14/7/2013 מספר 1000830 דרגו:

מכללת מגוון טכנולוגיות

המחקר

המוסד האקדמי מכללת מגוון טכנולוגיות הוסמך על ידי המועצה להשכלה גבוהה להעניק תואר ראשון בתחומים המפורטים להלן.
 .
 הנתונים להלן נלקחו מאתרי המוסדות האקדמאים ומאתר המועצה להשכלה גבוה ובסטר אינה אחראית לכל טעות או תקלה ו/או הסתמכות על נתונים אלו..
 

התחום מעמד המחלקה הרלוונטית הפניה לדוחות נוספים בתחום
טכנאי שרות מחשבים אישיים / היטקפרטים נוספים בדו"ח 1000864
טכנאי רשתות תקשורת / היטקפרטים נוספים בדו"ח 1000864
טכנאי שרות מחשבים אישיים / מחשביםפרטים נוספים בדו"ח 1000865
טכנאי רשתות תקשורת / מחשביםפרטים נוספים בדו"ח 1000865
טכנאי שירות מוצרי צריכה ביתיים / טכנאים, טכנאי מוסמךפרטים נוספים בדו"ח 1000870
טכנאי טלפונים סלולארים / טכנאים, טכנאי מוסמךפרטים נוספים בדו"ח 1000870
טכנאי שירות קירור ומיזוג אויר / טכנאים, טכנאי מוסמךפרטים נוספים בדו"ח 1000870
מנעולנות / טכנאים, טכנאי מוסמךפרטים נוספים בדו"ח 1000870
טכנאי שירות מיגון אבטחה ובית חכם / טכנאים, טכנאי מוסמךפרטים נוספים בדו"ח 1000870
טכנאי שרות מחשבים אישיים / היטקפרטים נוספים בדו"ח 1000969
טכנאי רשתות תקשורת / היטקפרטים נוספים בדו"ח 1000969
טכנאי שרות מחשבים אישיים / מחשביםפרטים נוספים בדו"ח 1000969
טכנאי רשתות תקשורת / מחשביםפרטים נוספים בדו"ח 1000969
טכנאי שירות מוצרי צריכה ביתיים / טכנאים, טכנאי מוסמךפרטים נוספים בדו"ח 1000969
טכנאי טלפונים סלולארים / טכנאים, טכנאי מוסמךפרטים נוספים בדו"ח 1000969
טכנאי שירות קירור ומיזוג אויר / טכנאים, טכנאי מוסמךפרטים נוספים בדו"ח 1000969
מנעולנות / טכנאים, טכנאי מוסמךפרטים נוספים בדו"ח 1000969
טכנאי שירות מיגון אבטחה ובית חכם / טכנאים, טכנאי מוסמךפרטים נוספים בדו"ח 1000969


מעוניינים ליצור קשר עם מכללת מגוון טכנולוגיות?

מלאו את הפרטים מטה ויועצי הלימוד של מוסדות נבחרים יצרו אתכם קשר בהקדם:


הסתייגות כללית

לחץ לקבלת מידע נוסף

כתוב לנו

מחק טופס